Lot 195
Karel Malich (1924 - 2019) LIGHT-AIR IV

215 x 120 x 105 cm (v x š x h)

Vyvolávací cena
1 900 000 CZK
   |   76 000 EUR
Dosažená cena
2 400 000 CZK
   |   96 000 EUR
cena bez aukční přirážky
Nerezové dráty, nitě, bíle, červeně a černě kolorováno Na konci 60. let se Karel Malich začal věnovat závěsným plastikám, jejichž trojrozměrnost mu umožňovala lépe zachytit toky proudící energie. A jeho drátěné ovoidy pak byly onou mezní polohou v tvorbě, zajišťující zároveň její vnitřní návaznost s obdobím na přelomu 50. a 60. let. Práce s drátem, tvořící těžiště tvorby po celá 70. léta, otevřela Malichovi cestu k uvolněným a odhmotněným plastikám, působícím jako spontánní prostorové kresby. Drátěné objekty, většinou jen svazované barevnými nitěmi, zavěšené i ležící na zemi, nejčastěji odkazovaly k představě energie krajiny a k přírodním dějům. Světově uznávaný sochař, malíř a grafik se po studiích AVU u prof. V. Silovského věnoval malbě krajiny, zpočátku pojaté kubisticky a expresionisticky, později kresbě pastelem. Vytvářel reliéfy a plastiky, první sochy z plexiskla a otevřené kovové struktury s tématem dematerializace plastiky. V kresbách z přelomu 70. a 80. let se střetávají reminiscence z mládí se světelnými vizemi, z nichž některé mají charakter znamení. Prostřednictvím rozboru vztahů vidoucího a viděného dospívá k vizím a objevům vnitřního světla a průnikům prostorových vrstev a stavů existence znázorněných v plastikách Vnitřní světlo a Trhlina v prostoru. Minulost se v jeho díle stává budoucností a naopak. V desetiletí od roku 1986-1995 se soustředil především na pastely se světelnými vizemi. Využíval figurálních i abstraktních, organických i geometrických forem. Malichovy přístupy se staly základními body vývoje soudobého českého umění. Jeho díla byla vystavována na řadě světových výstav a jsou zastoupena v předních privátních i veřejných sbírkách. PROVENIENCE / Galerie Vera Munro, Hamburg; Sbírka Rudolf Zwirner, Kolín nad Rýnem / Berlín; Galerie Jiří Švestka, Praha; Soukromá sbírka, Praha. LITERATURA / Karel Malich. Wires I Dráty. Praha: VVP AVU, 2005. s. 203. OBJEKT VYSTAVEN / Galerie Vera Munro, Hamburg (1993); Galerie Peter Pakesch, Vídeň (1993).

Další položky aukce

DE REMEDIIS UTRIUSQUE FORTUNAE

Lot 1 Francesco Petrarca (1304 - 1374) DE REMEDIIS UTRIUSQUE FORTUNAE

Vyvolávací cena
250 000 CZK | 10 000 EUR
PRIMA (SECUNDA; TRES) SUPER CODICE IN SUIT HUIC

Lot 2 Bartolus de Saxoferrato (1313 - 1357) PRIMA (SECUNDA; TRES) SUPER CODICE IN SUIT HUIC

Vyvolávací cena
28 000 CZK | 1 120 EUR
HERBÁŘ NEBOLI BYLINÁŘ

Lot 3 Pietro Andrea Mattioli (1501 - 1577) HERBÁŘ NEBOLI BYLINÁŘ

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 200 EUR
Dosažená cena
80 000 CZK | 3 200 EUR
THE GENTLEMAN'S RECREATION

Lot 4 Richard Blome (1635 - 1705) THE GENTLEMAN'S RECREATION

Vyvolávací cena
65 000 CZK | 2 600 EUR
NEU-ERÖFFNETE MATHEMATISCHE WERK-SCHULE ODER GRÜNDLICHE ANWEISUNG

Lot 5 Nicolas Bion (1652 - 1733) NEU-ERÖFFNETE MATHEMATISCHE WERK-SCHULE ODER…

Vyvolávací cena
28 000 CZK | 1 120 EUR
Dosažená cena
28 000 CZK | 1 120 EUR
VOYAGES DU PROFESSEUR PALLAS, DANS PLUSIEURS PROVINCES DE L'EMPIRE DE RUSSIE, ET DANS L'ASIE SEPTENTRIONALE

Lot 6 Peter Simon Pallas (1741 - 1811) VOYAGES DU PROFESSEUR PALLAS, DANS PLUSIEURS PROVINCES…

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 520 EUR
Dosažená cena
38 000 CZK | 1 520 EUR
GENERAL-KARTE VON EUROPA

Lot 7 Joseph von Scheda (1815 - 1888) GENERAL-KARTE VON EUROPA

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 720 EUR
Dosažená cena
30 000 CZK | 1 200 EUR
GOTICKÝ MEČ

Lot 8 GOTICKÝ MEČ

Vyvolávací cena
190 000 CZK | 7 600 EUR
Dosažená cena
190 000 CZK | 7 600 EUR
PANNA MARIA BOLESTNÁ

Lot 9 Anonym PANNA MARIA BOLESTNÁ

Vyvolávací cena
250 000 CZK | 10 000 EUR
VENUŠE S MARSEM

Lot 10 Hans Rottenhamer (1564 - 1625) VENUŠE S MARSEM

Vyvolávací cena
1 800 000 CZK | 72 000 EUR
Dosažená cena
1 800 000 CZK | 72 000 EUR
HOSTINA BOHŮ

Neznámý středoevropský Mistr HOSTINA BOHŮ

250 000 CZK | 10 000 EUR
ALEGORIE JEŠITNOSTI

Lot 12 Neznámý Italský Mistr ALEGORIE JEŠITNOSTI

Vyvolávací cena
35 000 CZK | 1 400 EUR
Dosažená cena
50 000 CZK | 2 000 EUR