Lot 142
Václav Špála (1885 - 1946) KYTICE NA OTAVĚ

1935
Olej, plátno
100 x 65 cm (v x š)
Signováno: Vlevo dole "V Špála 35"

Vyvolávací cena
900 000 CZK
   |   34 615 EUR
Dosažená cena
1 300 000 CZK
   |   50 000 EUR
cena bez aukční přirážky

Dílo „Kytice na Otavě“ je neobyčejně smyslově lahodivým dílem Václava Špály, jednoho z nejvýraznějších představitelů české umělecké avantgardy, který patří mezi naše nejpopulárnější klasiky. Zážitek z díla umocňuje dobová adjustace. Již v jeho raném skicáři tak nacházíme slova, která jasně předznamenávají jedno z jeho budoucích dominantních témat: „Krásné květy země! Kytka je má radost – radost očí, usmíření srdce. Ve vší kráse, v plném vypětí vzhlíží k slunci, k modré obloze. Se zelení i s modrou oblohou hraje její smavá nádhera barev, pel, plný květ. Kytka je kráska mlčenlivá, tyčí se jako sfinx odrážející vaši duši.“ Jak dále uvádí v odborném posudku PhDr. Rea Michalová, Ph.D.: "Právě rozkvetlé tulipány, kopretiny a kosatce zlákaly malířovy zjitřené smysly. Porcelánový džbán s lidovým dekorem ze Štěchovic, nesoucí úchvatnou korunu plně rozvinutých květů, je umístěn na stole s karpatskou dekou. Autorovo typické aranžmá tu originálně dotváří výtvarně zajímavý prvek dvou barevně   protikladných polštářů. Krásný kontrast představuje abstraktně nasazený žlutý tón v pozadí, nacházející „vizuální rým” ve vlastní kytici. Vytvořil si nezaměnitelný malířský styl, živený kubistickou, fauvistickou i expresivní tradicí, vyznačující se úderným rukopisem a živou, velmi specifickou barevností, omezenou na několik úderných tónů. Temná modř se stala natolik charakteristickým rysem jeho malby, že zpětně získala adjektivum „špálovská“. V hledání úderného a okamžitě účinného výrazu neváhal Špála uplatňovat principy post-kubistické tvarové deformace a redukovat barevnost na dva, tři kontrastní tóny, aniž by popřel svůj základní vztah k přírodní skutečnosti. V letech 1923–1926 procházel tzv. zeleným obdobím. Do let 1927–1930 se datuje jeho modré období, malba v odstínech ultramarínu a pruské modři, i když tato barva zůstala heraldickým znamením jeho tvorby až do konce života.  „Kytice na Otavě“ je vrcholným Špálovým dílem, v němž naplno zaznívá „ono tajemné klíčení života“, jež autora malířsky fascinovalo natolik, že ztvárnění „vonného světa kytek“ dovedl k absolutní dokonalosti."

Vystaveno:  Národní umělec Václav Špála, Posmrtná výstava, SVU Mánes, září - listopad 1947, č. k. 153

Uvedeno v soupisu díla V. Špály: „6. 5. 1935, olej, 821, Kytice dlouhá, žluté kopretiny, tulipány žluté, žlutočervené a bíločervené, kosatce, 2 polštáře, dole a vzadu 2 obrazy Otavy, 100 x 65”

 

Další položky aukce

KOMENTÁŘE K ARISTOTELOVI

Lot 1 Johann Maier von Eck (1486 - 1543) KOMENTÁŘE K ARISTOTELOVI

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 462 EUR
Prodáno
PUTOVÁNÍ SVATÝCH

Lot 2 Daniel Adam z Veleslavína (1546 - 1599) PUTOVÁNÍ SVATÝCH

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 731 EUR
Dosažená cena
110 000 CZK | 4 231 EUR
DE MEDICA MATERIA S KOMENTÁŘI

Lot 3 Pietro Andrea Mattioli (1501 - 1577) DE MEDICA MATERIA S KOMENTÁŘI

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 731 EUR
Prodáno
PŘÍRUČKA PRO ZAHRADNÍKY

Lot 4 Jean-Baptiste de la Quintinye (1626 - 1688) PŘÍRUČKA PRO ZAHRADNÍKY

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
Dosažená cena
19 000 CZK | 731 EUR
BRITSKÁ ZOOLOGIE

Lot 5 Thomas Pennant (1726 - 1798) BRITSKÁ ZOOLOGIE

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
Dosažená cena
55 000 CZK | 2 115 EUR
OEUVRES COMPLETES. AVEC DE EXTRAITS DE DAUBENTON.

Lot 6 George Louis Leclerc de Buffon (1707 - 1788) OEUVRES COMPLETES. AVEC DE EXTRAITS DE DAUBENTON.

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
Dosažená cena
60 000 CZK | 2 308 EUR
HERAKLES A HYDRA

Lot 7 Neznámý Autor HERAKLES A HYDRA

Vyvolávací cena
17 000 CZK | 654 EUR
Dosažená cena
20 000 CZK | 769 EUR
V HEFAISTOVĚ DÍLNĚ

Lot 8 Jacopo Palma il Giovanne (1548 - 1628) (připsáno) V HEFAISTOVĚ DÍLNĚ

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
STROM

Lot 9 Gillis van Conixloo I. (1544 - 1607) (připsáno) STROM

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 692 EUR
Dosažená cena
18 000 CZK | 692 EUR
PORTRÉT ŽENY

Lot 10 Rafael Santi (1483 - 1520) (následovník) PORTRÉT ŽENY

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
Dosažená cena
26 000 CZK | 1 000 EUR
PUTTO

Lot 11 Bartholomeus Spranger (1546 - 1611) (připsáno) PUTTO

Vyvolávací cena
30 000 CZK | 1 154 EUR
FORTUNA

Lot 12 Hendrik Goltzius (1558 - 1617) (připsáno) FORTUNA

Vyvolávací cena
25 000 CZK | 962 EUR