Lot 95
Emil Filla (1882 - 1953) ZÁTIŠÍ SE SAMOVAREM

1913 - 1914
Olej, plátno
51,5 x 47 cm (v x š)
Zezadu přípisem "Filla/ 13"

Vyvolávací cena
8 000 000 CZK
   |   326 531 EUR
Dosažená cena
12 250 000 CZK
   |   500 000 EUR
cena bez aukční přirážky

Z posudku PhDr. Anny Janištinové: „Znovu objevený obraz Emila Filly se dlouho nacházel v soukromé sbírce v Itálii, kde byl naposledy vystavován v roce 1979. Byl namalován v Paříži v roce 1914, před malířovým odchodem do Holandska. Vročení na zadní straně obrazu, pravděpodobně učiněné později, je mylné. Tématicky je dílo příbuzné Malevičovu Zátiší se samovarem (1913, dnes ve sbírce MoMA v New Yorku), které bylo v té době v Paříži vystaveno. V témže roce se Filla poznal s Braquem a dále zkoumal Picassovu kubistickou tvorbu. Restaurátorský průzkum Tomáše Bergera z roku 2021 odhalil vrstvení malby, zaznamenávající fáze tvůrčího procesu ve změnách kompozice, koloritu i v pentimentech. Výsledkem je promyšlená organizace obrazové plochy, vyvažující malířské a kreslířské prvky jakož i juxtapozici hladkého a hrubého povrchu. Rezervovanému koloritu dominuje modrá v centrální části. Převládající geometrická stylizace je pointována témeř naturalistickým detailem volut rukojetí samovaru. Obraz dokládá hluboký intelektuální přístup autora k malbě, založený na pečlivém a zodpovědném studiu tvorby protagonistů kubismu.“ Dr. Vincenc Kramář výstižně k této Fillově poloze píše: V nejbližší době jde však Fillovi především o zjednodušení a křišťálovou krásu tvarů. Tehdy koncem roku 1913 a v prvních měsících následujícího roku vzniká několik zátiší, jež působí takřka jen neobyčejně jasnou konstrukcí plastiky a prostoru. Vše je v nich podřízeno tomuto záměru, a barva, velmi diskrétní, vyplňuje mnohdy jen několik málo ploch, pojíc se v rafinovaný celek s citlivou, případně uhlem kreslenou linií. (Emil Filla, za redakce františka Venery vydal Václav Jelínek a František Venera v Brně v roce 1936, str. 77). Nabízený obraz je velkým přínosem k ucelení tvorby Emila Filly. Obraz bude zařazen do připravovaného soupisu díla. Restaurátorskou zprávu zhotovil Akad. mal. restr. Tomáš Berger a se stejný závěrem restaurátorské zprávy se ztotožnil Akad. mal. rest. David Frank. Verso štítky: Galleria Schwarz Milano, All overland transport Milano, Pandolfini 79, 9 Dicembre 2019 Exh.: Origini dell‘astrattismo, verso gli orizzonti del reale, 18. 10. 1979–18. 1. 1980, Palazzo Reale, Milano. Publikováno: Origini dell‘astrattismo, verso gli orizzonti del reale, 1979, Silvana Editoriale, č. kat. 377.

Další položky aukce

KRISTUS NA KŘÍŽI SE TŘEMI ANDĚLY

Lot 1 Albrecht Dürer (1471 - 1528) KRISTUS NA KŘÍŽI SE TŘEMI ANDĚLY

Vyvolávací cena
8 000 CZK | 327 EUR
Dosažená cena
25 000 CZK | 1 020 EUR
ERBOVNÍ LISTINA

Lot 2 ERBOVNÍ LISTINA

Vyvolávací cena
48 000 CZK | 1 959 EUR
Prodáno
BIBLE

Lot 3 BIBLE

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 490 EUR
Dosažená cena
70 000 CZK | 2 857 EUR
KNIHA SYMBOLŮ A EMBLÉMŮ

Lot 4 Jacobus Typotius (1540 - 1601) KNIHA SYMBOLŮ A EMBLÉMŮ

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 735 EUR
Dosažená cena
28 000 CZK | 1 143 EUR
KRONIKA ČESKÁ

Lot 5 Jan František Beckovský (1658 - 1725) KRONIKA ČESKÁ

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 612 EUR
Dosažená cena
40 000 CZK | 1 633 EUR
ALEGORIE DOKONALÉ LÁSKY

Lot 6 Vincent Sellaer (1490 - 1544) ALEGORIE DOKONALÉ LÁSKY

Vyvolávací cena
750 000 CZK | 30 612 EUR
Dosažená cena
750 000 CZK | 30 612 EUR
PÁROVÉ OBRAZY

Lot 7 Frans Francken II. (1581 - 1642) (připsáno) PÁROVÉ OBRAZY

Vyvolávací cena
48 000 CZK | 1 959 EUR
SVATÁ RODINA

Lot 8 Neznámý Autor SVATÁ RODINA

Vyvolávací cena
24 000 CZK | 980 EUR
Dosažená cena
30 000 CZK | 1 224 EUR
VÝJIMEČNÁ BAROKNÍ KARETNÍ DESKA

Lot 9 Lorenzo Bonuccelli (???? - 1707) (připsáno) VÝJIMEČNÁ BAROKNÍ KARETNÍ DESKA

Vyvolávací cena
120 000 CZK | 4 898 EUR
Dosažená cena
310 000 CZK | 12 653 EUR
MANÝRISTICKÁ TRUHLA

Lot 10 MANÝRISTICKÁ TRUHLA

Vyvolávací cena
35 000 CZK | 1 429 EUR
Dosažená cena
65 000 CZK | 2 653 EUR
BAROKNÍ LUSTR HOLANDSKÉHO TYPU

Lot 11 BAROKNÍ LUSTR HOLANDSKÉHO TYPU

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 735 EUR
Dosažená cena
30 000 CZK | 1 224 EUR
VESNICKÁ SLAVNOST

Lot 12 Franz de Paula Ferg (1689 - 1740) (připsáno) VESNICKÁ SLAVNOST

Vyvolávací cena
80 000 CZK | 3 265 EUR
Dosažená cena
80 000 CZK | 3 265 EUR
ROMANTICKÁ KRAJINA S CHRÁMEM

Lot 13 Norbert Grund (1717 - 1767) (připsáno) ROMANTICKÁ KRAJINA S CHRÁMEM

Vyvolávací cena
80 000 CZK | 3 265 EUR
Dosažená cena
85 000 CZK | 3 469 EUR
VÁLEČNÁ LOĎ

Lot 14 Christoph Weigel (1654 - 1725) VÁLEČNÁ LOĎ

Vyvolávací cena
8 000 CZK | 327 EUR
Dosažená cena
8 000 CZK | 327 EUR
MAPA SEVERNÍ AMERIKY

Lot 15 Christoph Weigel (1654 - 1725) MAPA SEVERNÍ AMERIKY

Vyvolávací cena
9 000 CZK | 367 EUR
Dosažená cena
14 000 CZK | 571 EUR
MAPA EVROPSKÉHO RUSKA, MOSKEVSKÉHO IMPÉRIA

Lot 16 Christoph Weigel (1654 - 1725) MAPA EVROPSKÉHO RUSKA, MOSKEVSKÉHO IMPÉRIA

Vyvolávací cena
8 000 CZK | 327 EUR
MAPA UKRAJINY A OKOLÍ ČERNÉHO MOŘE

Lot 17 Christoph Weigel (1654 - 1725) MAPA UKRAJINY A OKOLÍ ČERNÉHO MOŘE

Vyvolávací cena
8 000 CZK | 327 EUR
Dosažená cena
18 000 CZK | 735 EUR
ROBINSON CRUSOE

Lot 18 Daniel Defoe (1660 - 1731) ROBINSON CRUSOE

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 490 EUR
ÚSTAVA USA

Lot 19 ÚSTAVA USA

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 735 EUR
Dosažená cena
18 000 CZK | 735 EUR
OČIŠTĚNÍ IZAJÁŠE

Lot 20 Neznámý Autor OČIŠTĚNÍ IZAJÁŠE

Vyvolávací cena
8 000 CZK | 327 EUR
Dosažená cena
8 000 CZK | 327 EUR
IMPOZANTNÍ FRANCOUZSKÁ KOMODA Z OBDOBÍ LUDVÍKA XV.

Lot 21 IMPOZANTNÍ FRANCOUZSKÁ KOMODA Z OBDOBÍ LUDVÍKA XV.

Vyvolávací cena
75 000 CZK | 3 061 EUR
Dosažená cena
210 000 CZK | 8 571 EUR
BAROKNÍ KONZOLOVÝ STŮL

BAROKNÍ KONZOLOVÝ STŮL

35 000 CZK | 1 429 EUR
BAROKNÍ HLAVA LVA

Lot 23 BAROKNÍ HLAVA LVA

Vyvolávací cena
8 000 CZK | 327 EUR
Dosažená cena
10 000 CZK | 408 EUR
FRANCOUZSKÉ KARTELOVÉ HODINY

Lot 24 Jean-Baptiste II Baillon (???? - 1757) FRANCOUZSKÉ KARTELOVÉ HODINY

Vyvolávací cena
75 000 CZK | 3 061 EUR
Dosažená cena
80 000 CZK | 3 265 EUR