Lot 07
Johannes Spilberg (1619 - 1690) JUDITA S HLAVOU HOLOFERNA

192 x 152 cm (v x š)

Vyvolávací cena
7 000 000 CZK
   |   280 000 EUR
Dosažená cena
9 400 000 CZK
   |   376 000 EUR
cena bez aukční přirážky

Nabízené rozměrné plátno představuje na českém trhu se starým uměním skutečnou sběratelskou raritu. Dílo se starozákonním námětem Judity s uťatou hlavou velitele Nabukadnezarova vojska, Holoferna, má zajímavou a doložitelnou historii. Obraz získal darem od generála z Amsterdamu anglický král Karel II. V anglických královských sbírkách se nacházel až do roku 1894. V tomto roce jej královna Viktorie darovala své vnučce, princezně Alici Hessenské jako svatební dar u příležitosti jejího sňatku s ruským carem Mikulášem II. Car obraz později věnoval za věrné služby knížeti a sběrateli Danielu Semjonoviči Argutinskému, který jej odkázal své dceři Eleně Danilovně Pavlovičové, rozené Argutinské. Rodina Eleny Danilovny umělecké dílo převezla do Vladivostoku a odtud pak její dcera v roce 1925 do Prahy. Při své emigraci rodina do Prahy přivezla podle svědectví i další velmi hodnotné obrazy. Autorství malíře Johannese Spilberga bylo doloženo archivním bádáním i uměleckohistorickou srovnávací analýzou jeho rukopisu. Spilberg pocházel z německého Düsseldorfu, kde začal studovat malbu u svého otce, který jej poslal roku 1640 do Antverp k Rubensovi. Ten ale zemřel a tak mladý Spilberg pokračoval do Amsterdamu. Zde se sedm let učil u jediného přímého žáka Rembrandta, Govaerta Flincka, a proto je považován za Rembrandtova žáka „druhé generace“. Po školení se vrátil do Düsseldorfu, kde působil jako malíř rodinných portrétů na dvoře falckého kurfiřta Filipa Viléma Falckého. Stěžejní díla vznikla ale asi právě za umělcova pobytu v Amsterdamu. Tematika velkých pláten byla výtvarně zajímavější, zobrazoval mytologické scény s bohatou figurální kompozicí, používal výraznou barevnost a soustředil se na detaily. Spilbergova díla jsou dnes zastoupena v předních světových galeriích. Nabízený obraz je doprovázen odbornými posudky Prof. Lubomíra Konečného, Dr. Martina Zlatohlávka a soudně ověřeným dobrozdáním o původu a historii. Olej na plátně.