Lot 11
KAREL ŠKRÉTA (1610 - 1674) NAROZENÍ PANNY MARIE

101,5 x 148,5 cm (v x š)

Vyvolávací cena
800 000 CZK
   |   31 373 EUR
Dosažená cena
950 000 CZK
   |   37 255 EUR
cena bez aukční přirážky
Olej, plátno. Obraz Narození Panny Marie z roku 1640 nese charakteristické rysy Škrétova stylu. Epickou šíři i dramatickou soustředěnost, monumentální patos a vznešenost stejně jako narativní detaily i psychologickou charakteristiku jednotlivých lidských typů. Varianta Škrétova obrazu se nachází ve sbírce Národní galerie v Praze, je však výrazně menšího formátu (58 × 88 cm) a je možné, že vznikl jako předloha k představovanému dílu. Karel Škréta, zakladatel a nejvýraznější osobnost české barokní malby, vlastnil již od 2. pol. 30. let v Praze malířskou dílnu. V krátké době se mu podařilo ovládnout trh zakázek a to jak církevních, tak ze šlechtických kruhů. Po bitvě na Bílé Hoře odešla rodina do emigrace a v roce 1630 přišel do Benátek, kde se zdržel několik let. Navštívil i Boloňu a v roce 1634 přišel do Říma. Zde se stal členem malířského sdružení Schilderbent, ovládaného Nizozemci, s přezdívkou Slackwart a Espadron. Po roce odešel zpátky do Saska a nakonec se po konverzi ke katolictví vrátil do Čech a usadil se v Praze. Je zřejmé, že dílna produkovala již brzy po návratu malíře do Čech množství děl. Soubor lunetových obrazů pro augustiniánský klášter na Zderaze uskutečnil se skupinou malířů, kteří nebyli jen zdaleka ve funkci „úředníka“ zcela podřízených mistrovi. Z celkového počtu 32 lunet se jich dochovalo jen osm. Jak vyplývá z restaurátorských průzkumů: „Rukopis zkoumaného obrazu je velmi podobný např. lunetě Zlícký kníže Radslav se pokořuje sv. Václavu, který Národní galerie také přisuzuje Karlu Škrétovi. Autor výtečného díla Narození Panny Marie vytvořil žánrovou kompozici narození s mistrným světlem, pohybem figur i schopností pojednat zobrazované materiály (tuto škálu malířského umu skicovitý obraz v Národní galerii nemá) (…) K silné autenticitě přispívá i starý, původní napínací rám, který je v rozích spojován dřevěnými týbly. Obraz má takovou autenticitu, jaká je v naší zemi nebývalá (…) Zkoumaný obraz představuje autorskou malbu výtěčným způsobem, protože je malován pigmenty, obsahující Pb, Fe a překvapivě i As. (…) Je nutno vyzdvihnout, že autor zkoumaného obrazu použil žlutých pigmentů: auripigment a realgar. Oba tyto pigmenty obsahují arsen a jejich příprava byla dosti problematická (prudká jedovatost a nepříjemné výpary při přípravě). Přítomnost této intensivně žluté a oranžové barvy je v české malbě spíše ojedinělá. Používala se v Benátkách v 15.–17. století, od 18. století bylo její používání zakázáno. Na rentgenogramu je podmalba modelace tímto pigmentem výrazná a odpovídá volnému rozvrhu s jasným cílem. Rukopisně je tento prvek velmi charakteristický (…) Rukopis malby je proveden s jistotou, figury jsou vytvořeny s velkou zkušeností a to jak s kresbou, definující figury, tak s vyjádřením materiálů a drapérií. Jedná se o svébytný autorský projev s výtečnými modelačními schopnostmi.“ Škrétova díla se objevila v aukci naposledy v souvislosti s výprodejem lobkowiczké obrazárny mělnického zámku v letech 2009–2013 a nabízený obraz je proto zcela ojedinělou příležitotí na českém trhu s uměním. Ref.: Restaurátorská zpráva ak. mal. Tomáš Berger. Materiálový průzkum ak. mal. Martin Martan, Ing. Zuzana Valentová, Ing. Michal Pech. Průzkum infračervené reflektografie, RTG snímky, chemicko-technologický průzkum. Konzultováno: NG v Praze, PhDr. Andrea Steckerová, Ph.D., Mgr. Marcela Vondráčková, Ph.D.

Další položky aukce

LIBER CHRONICARUM

Lot 1 Hartmann Schedel (1440 - 1514) LIBER CHRONICARUM

Vyvolávací cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
Dosažená cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Lot 2 NICHOLAS COPERNICUS (1473 - 1543) DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Vyvolávací cena
1 900 000 CZK | 74 510 EUR
Dosažená cena
2 000 000 CZK | 78 431 EUR
ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Lot 3 JOACHIM VON SANDRART (1606 - 1688) ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Vyvolávací cena
40 000 CZK | 1 569 EUR
Dosažená cena
41 000 CZK | 1 608 EUR
DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Lot 4 JOHANN FRIEDRICH VON FLEMMING (1670 - 1733) DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 490 EUR
Dosažená cena
10 000 CZK | 392 EUR
MADONA S JEŽÍŠKEM

Lot 5 GIOVANNI BADILE (1379 - 14481451) MADONA S JEŽÍŠKEM

Vyvolávací cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
Dosažená cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Lot 6 SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Vyvolávací cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
Dosažená cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Lot 7 ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 157 EUR
Dosažená cena
65 000 CZK | 2 549 EUR
PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Lot 8 Neznámý Italský Mistr PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
Dosažená cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Lot 9 Bartholomeus Spranger (1546 - 1611) VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Vyvolávací cena
280 000 CZK | 10 980 EUR
Dosažená cena
23 225 CZK | 911 EUR
SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Lot 10 ŘÍMSKÁ ŠKOLA SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Vyvolávací cena
200 000 CZK | 7 843 EUR
Dosažená cena
3 466 CZK | 136 EUR
NAROZENÍ PANNY MARIE

Lot 11 KAREL ŠKRÉTA (1610 - 1674) NAROZENÍ PANNY MARIE

Vyvolávací cena
800 000 CZK | 31 373 EUR
Dosažená cena
950 000 CZK | 37 255 EUR
STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Lot 12 STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Vyvolávací cena
100 000 CZK | 3 922 EUR
Dosažená cena
100 000 CZK | 3 922 EUR
STOLNÍ ALTÁNOVÉ HODINY

Lot 13 JEAN LÉONARD ROQUE STOLNÍ ALTÁNOVÉ HODINY

Vyvolávací cena
120 000 CZK | 4 706 EUR
Dosažená cena
170 000 CZK | 6 667 EUR
MAPA ČECH A MORAVY

Lot 14 Jan Kryštof Müller (1673 - 1721) MAPA ČECH A MORAVY

Vyvolávací cena
28 000 CZK | 1 098 EUR
Dosažená cena
35 000 CZK | 1 373 EUR
VELKÁ MAPA ČECH

Lot 15 VELKÁ MAPA ČECH

Vyvolávací cena
48 000 CZK | 1 882 EUR
Dosažená cena
70 000 CZK | 2 745 EUR
EMPÍROVÝ PSACÍ STŮL

Lot 16 JACOB FRÈRES EMPÍROVÝ PSACÍ STŮL

Vyvolávací cena
290 000 CZK | 11 373 EUR
KLASICISTNÍ LUSTR

Lot 17 KLASICISTNÍ LUSTR

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 157 EUR
ŠICÍ STOLEK Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU

Lot 18 ŠICÍ STOLEK Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU

Vyvolávací cena
120 000 CZK | 4 706 EUR
Dosažená cena
120 000 CZK | 4 706 EUR
SOUBOR DVANÁCTI SEVEROEVROPSKÝCH MAHAGONOVÝCH ŽIDLÍ

Lot 19 SOUBOR DVANÁCTI SEVEROEVROPSKÝCH MAHAGONOVÝCH ŽIDLÍ

Vyvolávací cena
450 000 CZK | 17 647 EUR
STŮL VE STYLU BIEDERMEIERU

Lot 20 STŮL VE STYLU BIEDERMEIERU

Vyvolávací cena
70 000 CZK | 2 745 EUR
Dosažená cena
100 000 CZK | 3 922 EUR
KOMODA Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU

KOMODA Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU

35 000 CZK | 1 373 EUR
LATERNOVÉ HODINY

Lot 22 LATERNOVÉ HODINY

Vyvolávací cena
400 000 CZK | 15 686 EUR
Dosažená cena
400 000 CZK | 15 686 EUR
PŘEDVÁDĚNÍ ARABSKÉHO KONĚ

Lot 23 Horace Emile Jean Vernet (1789 - 1863) PŘEDVÁDĚNÍ ARABSKÉHO KONĚ

Vyvolávací cena
1 800 000 CZK | 70 588 EUR
MOTIV Z ALP

Lot 24 Bedřich Havránek (1821 - 1899) MOTIV Z ALP

Vyvolávací cena
120 000 CZK | 4 706 EUR
Dosažená cena
120 000 CZK | 4 706 EUR