Lot 151
Jan Zrzavý (1890 - 1977) ŽLUTÁ BÁRKA

1948
Tempera na kartonu
28 x 30 cm (v x š)
Vpravo dole "Jan Zrzavý 48"

Vyvolávací cena
850 000 CZK
   |   34 000 EUR
Dosažená cena
1 900 000 CZK
   |   76 000 EUR
cena bez aukční přirážky

Jan Zrzavý významně zasáhl do vývoje naší moderní kultury svou autentickou tvůrčí imaginací, v níž propojil českou linií duchovního lyrismu s evropským modernismem. Velmi brzy našel vlastní způsob vyjádření, který jevovou skutečnost zrcadlí nepřímo, v promyšlených znameních a symbolech. Smyslové krajiny Jana Zrzavého jsou přímým odrazem skutečnosti a dojmů, které v něm jeho cesty zanechaly. Jan Zrzavý komponuje vlastní spirituální krajinu, krajinu "klidu ve věčném pohybu" a hledání smyslu existence, kde přišel ke kladné odpovědi - pochopení, přijetí a přitakání. Barevné skořepiny mlčenlivých bárek se v Zrzavého představivosti staly zvláštními bytostmi - posly lidských snů, jež zabydlují krajinu posetou velkými, těžkými balvany. Tematika bárek na pobřeží a vodní hladině, patřící k Zrzavého nejproslulejším, legendárním motivům, ztvárněná na předloženém obrazu, byla výtvarným vyústěním podmanivosti, jakou pro autora měl kraj moře, kamení a světla - Bretaň. Ze vzpomínky vytváří Jan Zrzavý lyrický svět mimo dosah světa všedního a uchovává v něm cenné prožitky. Žlutá bárka nese jistou vitální energii, která působí jako vyplavený poklad na pláží pod pošmourným nebem. Přináší poselství naděje, života a slunce uprostřed soumraku. Obraz pochází z majetku malíře Viléma Kafky (1887-1972), Zrzavého blízkého přítele, o čemž mimo jiné svědčí i dochovaná vzájemná korespondence. Na zadní straně nabízeného obrazu věnování od Jana Zrzavého právě Vilémovi Kafkovi s tehdejší adresou autora a názvem obrazu s datací. Přiložen odborný posudek PhDr. J. Orlíkové.

Další položky aukce

HISTORIE CÍRKEVNÍ

Lot 1 Daniel Adam z Veleslavína (1546 - 1599) HISTORIE CÍRKEVNÍ

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 480 EUR
Dosažená cena
13 000 CZK | 520 EUR
LÉKAŘSTVÍ

Lot 2 Ján Jesenský (1566 - 1621) LÉKAŘSTVÍ

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 720 EUR
Dosažená cena
20 000 CZK | 800 EUR
PŘÍRUČKA CHIRURGIE

Lot 3 Johan Schultes (1595 - 1645) PŘÍRUČKA CHIRURGIE

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 720 EUR
Dosažená cena
22 000 CZK | 880 EUR
NĚMECKÝ KORÁN

Lot 4 NĚMECKÝ KORÁN

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 480 EUR
Dosažená cena
14 000 CZK | 560 EUR
PERSPEKTIVA PRO MALÍŘE A ARCHITEKTY

Lot 5 Andrea Pozzo (1642 - 1709) PERSPEKTIVA PRO MALÍŘE A ARCHITEKTY

Vyvolávací cena
9 000 CZK | 360 EUR
Dosažená cena
25 000 CZK | 1 000 EUR
SYMBOLICKÝ SVĚT

Lot 6 Filippo Picinelli (1604 - 1679) SYMBOLICKÝ SVĚT

Vyvolávací cena
9 000 CZK | 360 EUR
Dosažená cena
9 500 CZK | 380 EUR
PRÁVNICKÁ PŘÍRUČKA

Lot 7 Hugo Grotius (1583 - 1645) PRÁVNICKÁ PŘÍRUČKA

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 480 EUR
Dosažená cena
12 000 CZK | 480 EUR
BIBLE SVATOVÁCLAVSKÁ

Lot 8 BIBLE SVATOVÁCLAVSKÁ

Vyvolávací cena
30 000 CZK | 1 200 EUR
Dosažená cena
30 000 CZK | 1 200 EUR
VRCHOLNĚ GOTICKÁ SOCHA PANNY MARIE

Lot 9 Neznámý středoevropský Mistr VRCHOLNĚ GOTICKÁ SOCHA PANNY MARIE

Vyvolávací cena
300 000 CZK | 12 000 EUR
Dosažená cena
300 000 CZK | 12 000 EUR
OČISTEC

Lot 10 Neznámý středoevropský Mistr OČISTEC

Vyvolávací cena
140 000 CZK | 5 600 EUR
Dosažená cena
200 000 CZK | 8 000 EUR
KAJÍCNÁ MÁŘÍ MAGDALÉNA

Lot 11 Francesco Furini (1600 - 1646) (následovník) KAJÍCNÁ MÁŘÍ MAGDALÉNA

Vyvolávací cena
35 000 CZK | 1 400 EUR
Dosažená cena
37 000 CZK | 1 480 EUR
DVORSKÝ MOTIV

Lot 12 Michiel van Musscher (1645 - 1705) DVORSKÝ MOTIV

Vyvolávací cena
75 000 CZK | 3 000 EUR