Lot 86
Alois Wachsman (1898 - 1942) FIGURA

37 x 46 cm (v x š)

Vyvolávací cena
750 000 CZK
   |   29 412 EUR
Dosažená cena
1 400 000 CZK
   |   54 902 EUR
cena bez aukční přirážky
Olej, lepenka. Sign. vpravo dole: Wachsman / 30. Verso razítko: Vystaveno v Mánesu 1947, č.115. Z odborného posudku PhDr. Rey Michalové, Ph.D.: „… obraz ‚Figura‘ je autentickým, špičkovým a mimořádně vzácným dílem autora, jehož tvorba patří k nejhlubším a nejosobitějším projevům české meziválečné avantgardy. Wachsman byl osobností všestranných schopností – architektem, scénickým výtvarníkem, malířem. Vlastní těžiště jeho tvorby spočívá právě v díle malířském. Byl nadán neobyčejnou invencí a tvůrčí fantazií. Profesí architekt (studoval u A. Engela a J. Fanty na ČVUT a J. Gočára na AVU v Praze) v letech 1928–1936 působil jako projektant v ateliéru J. Gočára. K. Honzík ho neváhal prohlásit za jeden z největších architektonických talentů, jaké jsme měli. Jeho jméno ale zůstalo skryto za ‚značkou‘ Gočárova ateliéru. Bytostně bližší mu bylo malířství, protože mu – na rozdíl od architektury – umožňovalo realizovat bezprostředně. Wachsman pocházel z kultivovaného rodinného prostředí. Příbuzenské vztahy jej poutaly k rodině Pinkasů, Voskovců a ke spisovateli Arnoštu Procházkovi, zakladateli Moderní revue. Gymnázium v Křemencově ulici – tzv. ‚Křemencárna‘, kde Wachsman začal studovat, byla nejsilnějším ohniskem mladé generace, která se později sjednotila v Uměleckém svazu Devětsil, oficiálně ustaveném v říjnu 1920 pod vedením K. Teigeho. Wachsman patřil k zakládajícím členům. Na slavné Jarní výstavě 1922 byl z jedenácti autorů zastoupen největším počtem děl. Osobní rozpory a Teigeho nový program hlásající zánik tradičního malířství vedl k secesi z Devětsilu a vzniku tzv. Nové skupiny, která v podstatě dořešila program proletářského umění. V letech 1923–1925 vytváří Wachsman monumentální kresebná zátiší, zobrazující nejprostší věci obyčejného života, odhmotněná subtilními barevnými tóny pastelu. Po tříleté odmlce věnované studiu architektury na AVU v Praze a druhé cestě do Paříže (1928) začíná autorovo nové tvůrčí období ve znamení lyrického a imaginativního kubismu, jež vyvrcholilo jeho účastí na výstavě Poesie 1932, kterou za S.V.U. Mánes organizoval. Řada uměleckých vlastností spojuje Aloise Wachsmana s jeho kolegy z Devětsilu, s F. Muzikou, J. Šímou, J. Štyrským, Toyen. Také on vyšel z kubismu, civilismu, poetismu a v pol. 30. let dospěl k surrealismu. Z celé generace však zůstal nejvíce věrný civilismu svého mládí, který v určité formě proniká i do pozdních děl. Obraz ‚Figura‘ je bravurní realizací lyrického kubismu, v němž Wachsman volně navázal na Picassův příklad, aby došel až k radikálně redukovanému, znakovitému tvaru. V. Nezval si zcela správně povšiml, že Wachsmanovy kompozice připomínají ‚malované plastiky‘, tedy jakési abstrahované figurální skelety. Domnívám se, že obraz ‚Figura‘ byl kromě dvou doložených výstav prezentován na autorově samostatné výstavě na jaře roku 1931 v Aventinské mansardě. Obdobně koncipovaná abstrahovaná stojící postava, proměněná v prostý znak, je reprodukována na obálce katalogu. Obraz ‚Figura‘ je sběratelsky raritním dílem, v němž vyvrcholilo autorovo výtvarné směřování od konce 20. let. Přímo ukázkově se v něm projevuje bytostný sklon k nadsázce a výtvarné experimentaci, který z něj činí jednoho z nejzajímavějších umělců 1. pol. 20. století.“ Vystaveno I Alois Wachsman 1898–1942, Posmrtná výstava, březen 1947, Spolek výtvarných umělců Mánes, č. kat. 29. Alois Wachsman, GHMP, Obecní dům, prosinec 1970 – leden 1971, č. k. 35.

Další položky aukce

LIBER CHRONICARUM

Lot 1 Hartmann Schedel (1440 - 1514) LIBER CHRONICARUM

Vyvolávací cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
Dosažená cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Lot 2 NICHOLAS COPERNICUS (1473 - 1543) DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Vyvolávací cena
1 900 000 CZK | 74 510 EUR
Dosažená cena
2 000 000 CZK | 78 431 EUR
ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Lot 3 JOACHIM VON SANDRART (1606 - 1688) ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Vyvolávací cena
40 000 CZK | 1 569 EUR
Dosažená cena
41 000 CZK | 1 608 EUR
DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Lot 4 JOHANN FRIEDRICH VON FLEMMING (1670 - 1733) DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 490 EUR
Dosažená cena
10 000 CZK | 392 EUR
MADONA S JEŽÍŠKEM

Lot 5 GIOVANNI BADILE (1379 - 14481451) MADONA S JEŽÍŠKEM

Vyvolávací cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
Dosažená cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Lot 6 SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Vyvolávací cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
Dosažená cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Lot 7 ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 157 EUR
Dosažená cena
65 000 CZK | 2 549 EUR
PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Lot 8 Neznámý Italský Mistr PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
Dosažená cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Lot 9 Bartholomeus Spranger (1546 - 1611) VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Vyvolávací cena
280 000 CZK | 10 980 EUR
Dosažená cena
23 225 CZK | 911 EUR
SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Lot 10 ŘÍMSKÁ ŠKOLA SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Vyvolávací cena
200 000 CZK | 7 843 EUR
Dosažená cena
3 466 CZK | 136 EUR
NAROZENÍ PANNY MARIE

Lot 11 KAREL ŠKRÉTA (1610 - 1674) NAROZENÍ PANNY MARIE

Vyvolávací cena
800 000 CZK | 31 373 EUR
Dosažená cena
950 000 CZK | 37 255 EUR
STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Lot 12 STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Vyvolávací cena
100 000 CZK | 3 922 EUR
Dosažená cena
100 000 CZK | 3 922 EUR
STOLNÍ ALTÁNOVÉ HODINY

Lot 13 JEAN LÉONARD ROQUE STOLNÍ ALTÁNOVÉ HODINY

Vyvolávací cena
120 000 CZK | 4 706 EUR
Dosažená cena
170 000 CZK | 6 667 EUR
MAPA ČECH A MORAVY

Lot 14 JAN KRYŠTOF MÜLLER (1673 - 1721) MAPA ČECH A MORAVY

Vyvolávací cena
28 000 CZK | 1 098 EUR
Dosažená cena
35 000 CZK | 1 373 EUR
VELKÁ MAPA ČECH

Lot 15 VELKÁ MAPA ČECH

Vyvolávací cena
48 000 CZK | 1 882 EUR
Dosažená cena
70 000 CZK | 2 745 EUR
EMPÍROVÝ PSACÍ STŮL

Lot 16 JACOB FRÈRES EMPÍROVÝ PSACÍ STŮL

Vyvolávací cena
290 000 CZK | 11 373 EUR
KLASICISTNÍ LUSTR

Lot 17 KLASICISTNÍ LUSTR

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 157 EUR
ŠICÍ STOLEK Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU

Lot 18 ŠICÍ STOLEK Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU

Vyvolávací cena
120 000 CZK | 4 706 EUR
Dosažená cena
120 000 CZK | 4 706 EUR
SOUBOR DVANÁCTI SEVEROEVROPSKÝCH MAHAGONOVÝCH ŽIDLÍ

Lot 19 SOUBOR DVANÁCTI SEVEROEVROPSKÝCH MAHAGONOVÝCH ŽIDLÍ

Vyvolávací cena
450 000 CZK | 17 647 EUR
STŮL VE STYLU BIEDERMEIERU

Lot 20 STŮL VE STYLU BIEDERMEIERU

Vyvolávací cena
70 000 CZK | 2 745 EUR
Dosažená cena
100 000 CZK | 3 922 EUR
KOMODA Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU

KOMODA Z OBDOBÍ BIEDERMEIERU

35 000 CZK | 1 373 EUR
LATERNOVÉ HODINY

Lot 22 LATERNOVÉ HODINY

Vyvolávací cena
400 000 CZK | 15 686 EUR
Dosažená cena
400 000 CZK | 15 686 EUR
PŘEDVÁDĚNÍ ARABSKÉHO KONĚ

Lot 23 Horace Emile Jean Vernet (1789 - 1863) PŘEDVÁDĚNÍ ARABSKÉHO KONĚ

Vyvolávací cena
1 800 000 CZK | 70 588 EUR
MOTIV Z ALP

Lot 24 Bedřich Havránek (1821 - 1899) MOTIV Z ALP

Vyvolávací cena
120 000 CZK | 4 706 EUR
Dosažená cena
120 000 CZK | 4 706 EUR