Lot 66
Jindřich Hlavín (1877 - 1958) SALOME

66 x 52 cm (v x š)

Vyvolávací cena
90 000 CZK
   |   3 600 EUR
Dosažená cena
170 000 CZK
   |   6 800 EUR
cena bez aukční přirážky
Jindřich Hlavín byl všestranným umělcem, studoval na pražské Uměleckoprůmyslové škole u profesorů Emila Dítěte a Jakuba Schikanedera a později pak ještě na Akademii ve Vídni. Jeho tvorba měla široký záběr, od malby, přes grafiku, architektonickou spolupráci až po restaurátorskou činnost. K nejznámějším patří Hlavínova spolupráce na výzdobě secesního kostela sv. Václava v areálu pražské léčebny v Bohnicích, slavného architekta Václava Roštlapila. Pro kostel navrhl figurální výzdobu oken a pro vnější fasádu keramickou mozaiku s figurami českých světců - sv. Václava, sv. Ludmily, sv. Anežky a premonstrátského světce, jehož ostatky spočívají na Strahově - sv. Norberta. Obraz Salome s uťatou hlavou sv. Jana Křtitele v pozadí je neobvyklý svou kompozicí a důrazem na silnou expresivitu, která je vyjádřena sytou barevností, robustním, až sošným pojetím figur a zmiňovanou kompozicí, jež nesoustředí hlavní pozornost na akt stětí, ale na figuru Salome. Olej na plátně, signováno a datováno vpravo dole. Na zadní straně malba lesní cesty.