Lot 33
Max Švabinský (1873 - 1962) ČTYŘI KRESBY K BÁSNI KARLA HYNKA MÁCHY MÁJ

Vyvolávací cena
100 000 CZK
   |   3 922 EUR
Dosažená cena
200 000 CZK
   |   7 843 EUR
cena bez aukční přirážky
Uhel, karton. I. Dívka; 48 × 35 cm. Schoulená dívka sedí na břehu nočního jezera, kresba k první části Máje. Kresba je náčrtem k většímu pastelu Májová noc (1900, 78,5 × 58 cm, Národní galerie v Praze, K 41.584). II. Šibeniční vrch – průvod duchů; 49 × 36 cm. Pod popravčím kolem s vpleteným tělem odsouzence prochází průvod devíti postav, oděných do bílých rouch. Je to ilustrace k I. intermezzu Máchova Máje. III. Soutěska; 48 × 36 cm. Je to ilustrace k II. intermezzu Máchova Máje: „V hlubokém ouvalu klínu sbor u velikém kole sedí (…) Vůdce zhynul.“ IV. Jezdec; 48,5 × 37 cm. Ilustrace k závěrečné části Máje: „Poslední v roce den (…) jen blíže jezera slyšeti koně krok. Mého to koně krok.“ Z odborného posudku prof. PhDr. Petra Wittlicha, CSc: „Připsání tohoto souboru kreseb Maxmiliánu Švabinskému se opírá o reprodukci kresby Šibeniční vrch – průvod duchů v monografii F. V. Krejčího Karel Hynek Mácha, kniha o českém básníku z roku 1907, za str. 144. Tato kresba byla ještě roku 2001 v monografii J. Orlíkové pokládána za nezvěstnou. Kresby nevznikly jako objednané ilustrace a to vysvětluje jejich svěží fakturu. Jsou to doklady vynikajícího kreslířského umění M. Švabinského, tlumočící jeho silný prožitek Máchova Máje, ukazující také jeho opomíjený vztah k modernímu symbolismu. Pro F. Žákavce byl Průvod duchů, který zřejmě znal jen z Krejčího monografie zajímavý tím, ‚že je ubrán v řízy záhybů spíše wattsovských, prerafaelitských‘. Kresba Jezdec zase ukazuje, že Švabinskému nebyl vzdálený ani impresionistický názor, zdůrazňující smyslovou bezprostřednost. Kresba Soutěska prozrazuje, že Švabinský nejspíše viděl figurální kompozice v Muchově Očenáši z roku 1897. Nejautentičtější je kresba Dívka, protože tam se Švabinského smyslový názor spojuje s tématem ženy a v jejím vztahu k přírodě vytváří přirozenou kosmologii. Celý soubor je vítaným obohacením pohledu na ranou tvorbu předního českého umělce.“ Ref.: Volné směry, 1902; F. V. Krejčí: Karel Hynek Mácha, kniha o českém básníku, 1907.

Další položky aukce

LIBER CHRONICARUM

Lot 1 Hartmann Schedel (1440 - 1514) LIBER CHRONICARUM

Vyvolávací cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
Dosažená cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Lot 2 NICHOLAS COPERNICUS (1473 - 1543) DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Vyvolávací cena
1 900 000 CZK | 74 510 EUR
Dosažená cena
2 000 000 CZK | 78 431 EUR
ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Lot 3 JOACHIM VON SANDRART (1606 - 1688) ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Vyvolávací cena
40 000 CZK | 1 569 EUR
Dosažená cena
41 000 CZK | 1 608 EUR
DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Lot 4 JOHANN FRIEDRICH VON FLEMMING (1670 - 1733) DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 490 EUR
Dosažená cena
10 000 CZK | 392 EUR
MADONA S JEŽÍŠKEM

Lot 5 GIOVANNI BADILE (1379 - 14481451) MADONA S JEŽÍŠKEM

Vyvolávací cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
Dosažená cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Lot 6 SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Vyvolávací cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
Dosažená cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Lot 7 ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 157 EUR
Dosažená cena
65 000 CZK | 2 549 EUR
PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Lot 8 Neznámý Italský Mistr PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
Dosažená cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Lot 9 Bartholomeus Spranger (1546 - 1611) VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Vyvolávací cena
280 000 CZK | 10 980 EUR
Dosažená cena
23 225 CZK | 911 EUR
SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Lot 10 ŘÍMSKÁ ŠKOLA SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Vyvolávací cena
200 000 CZK | 7 843 EUR
Dosažená cena
3 466 CZK | 136 EUR
NAROZENÍ PANNY MARIE

Lot 11 KAREL ŠKRÉTA (1610 - 1674) NAROZENÍ PANNY MARIE

Vyvolávací cena
800 000 CZK | 31 373 EUR
Dosažená cena
950 000 CZK | 37 255 EUR
STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Lot 12 STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Vyvolávací cena
100 000 CZK | 3 922 EUR
Dosažená cena
100 000 CZK | 3 922 EUR