Lot 81
Otto Gutfreund (1889 - 1927) MASKA S NÁHRDELNÍKEM

29 cm (v)

Vyvolávací cena
280 000 CZK
   |   10 980 EUR
Dosažená cena
420 000 CZK
   |   16 471 EUR
cena bez aukční přirážky
Polychromovaná pálená hlína. Značeno zezpodu tužkou:vydáno ve třech exemplářích / č.2. Období od návratu z Čech do Paříže koncem listopadu 1919 do začátku ledna 1920 se stalo pro Otto Gutfreunda v tvorbě přelomovým. Jak vyplývá z jeho korespondence, od základu proměnil nejen celý formální aparát, ale i tematické zaměření tvorby. Bez použití modelačních fines a psychologizace, jen v hladkých, dokulata modelovaných formách, dosahuje nové syntézy. Podává obraz člověka naráz, celostně, jednou provždy, čemuž odpovídá i uzavřená forma, kde chybí samoúčelná hra se sochařským zdůrazněním hmot či objemů. Povrch je hladký a modelace nevzrušená, tvar jakoby věrně popisuje model, ale je přitom rafinovaný. Gutfreund ve svých podobiznách předkládá vlastní interpretaci portrétovaného. S tím souvisí i práce s motivem masky, jež symbolizuje záhadnost člověka a neoddělitelnost jeho podstaty. Reprezentativní ukázkou tohoto pojetí je Maska s náhrdelníkem, v níž jsou potlačeny všechny charakteristické znaky a zbývá pouze maska-tvář s vyříznutýma očima a naznačeným nosem a ústy. Otto Gutfreund, zakladatelská osobnost českého moderního sochařství, jehož dílo se dodnes těší neutuchajícímu sběratelskému zájmu, patří k našim nejvýznamnějším sochařům světového významu. Ref.: Katalog NG v Praze: Otto Gutfreund, Veletržní palác (14. 12. 1995–14. 4.1996), str. 67. Soupis díla I Č. 101, str. 214. Jiří Šetlík, Otto Gutfreund, cesta ke kubismu, Gallery 2012, str. 196.

Další položky aukce

LIBER CHRONICARUM

Lot 1 Hartmann Schedel (1440 - 1514) LIBER CHRONICARUM

Vyvolávací cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
Dosažená cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Lot 2 NICHOLAS COPERNICUS (1473 - 1543) DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Vyvolávací cena
1 900 000 CZK | 74 510 EUR
Dosažená cena
2 000 000 CZK | 78 431 EUR
ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Lot 3 JOACHIM VON SANDRART (1606 - 1688) ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Vyvolávací cena
40 000 CZK | 1 569 EUR
Dosažená cena
41 000 CZK | 1 608 EUR
DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Lot 4 JOHANN FRIEDRICH VON FLEMMING (1670 - 1733) DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 490 EUR
Dosažená cena
10 000 CZK | 392 EUR
MADONA S JEŽÍŠKEM

Lot 5 GIOVANNI BADILE (1379 - 14481451) MADONA S JEŽÍŠKEM

Vyvolávací cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
Dosažená cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Lot 6 SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Vyvolávací cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
Dosažená cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Lot 7 ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 157 EUR
Dosažená cena
65 000 CZK | 2 549 EUR
PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Lot 8 Neznámý Italský Mistr PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
Dosažená cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Lot 9 Bartholomeus Spranger (1546 - 1611) VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Vyvolávací cena
280 000 CZK | 10 980 EUR
Dosažená cena
23 225 CZK | 911 EUR
SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Lot 10 ŘÍMSKÁ ŠKOLA SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Vyvolávací cena
200 000 CZK | 7 843 EUR
Dosažená cena
3 466 CZK | 136 EUR
NAROZENÍ PANNY MARIE

Lot 11 KAREL ŠKRÉTA (1610 - 1674) NAROZENÍ PANNY MARIE

Vyvolávací cena
800 000 CZK | 31 373 EUR
Dosažená cena
950 000 CZK | 37 255 EUR
STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Lot 12 STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Vyvolávací cena
100 000 CZK | 3 922 EUR
Dosažená cena
100 000 CZK | 3 922 EUR