Lot 80
BORIS DMITRIJEVIČ GRIGORIJEV (1886 - 1939) RÁMÁJANA

180 x 115,5 cm (v x š)

Vyvolávací cena
9 000 000 CZK
   |   352 941 EUR
Dosažená cena
14 000 000 CZK
   |   549 020 EUR
cena bez aukční přirážky

Olej, plátno. Sign. vlevo dole latinkou: Boris Grigoriev. Obraz má svým exotickým tématem ve tvorbě Borise Grigorijeva výjimečné postavení. Malíř sám totiž Indii nikdy nenavštívil. Podnět k obrazu nejspíše zprostředkoval Nikolaj Konstantinovič Rerich, přítel a stejně jako Grigorijev člen uměleckého sdružení Mir iskusstva (Svět umění), který naopak Indii osobně procestoval a obdivoval její kulturu. Jak plyne z názvu obrazu, východiskem byl starý indický epos Rámájana, přičemž malíř, známý převážně jako figuralista a portrétista, se zaměřil na hlavní ženskou postavu Situ, snoubenku hlavního hrdiny Rámy. Je vyobrazena jako celá figura v tradičním indickém oděvu, hrající na tradiční hudební nástroj veenu. Kompozici doplňují symbolická zvířata (opice, kráva) a doplňující figury rolníků v pozadí a dvou hlav s asijskými rysy po straně. Styl malby odpovídá způsobu, jakým Grigorijev většinou pracoval: tvář je pečlivě propracovaná, hlavní síla výrazu soustředěna v pronikavých, výrazných očích, zbytek postavy je pak malován volněji a ostatní části kompozice jen zcela náznakově, až na hranici čitelnosti. Východiska této metody lze hledat na jedné straně v ruské malbě ikon, na druhé straně v dobové evropské malbě tzv. Nové věcnosti. Obraz byl dedikován Gandhimu a poprvé vystaven v Praze na výstavě skupiny Skythů v roce 1932. Zdá se však, že dedikace byla pouze symbolická, protože autor se pokoušel dílo prodat v Praze hned po výstavě. Prodej se neuskutečnil a obraz zůstal uložen v redakci německého deníku Prager Presse, odkud přešel do soukromého majetku až v roce 1947, tedy dlouho po malířově smrti. Boris Grigorijev patří k nejvýrazněším osobnostem ruské malby 1. poloviny 20. století. Studoval ve Stroganovově institutu a na petrohradské Akademii. V roce 1913 si umělecké vzdělání doplnil ještě při pobytu v Paříži. Vrátil se do Ruska, ale po bolševické revoluci zemi opustil i s rodinou. Přes Finsko se dostal do Berlína a odtud do Paříže. Usadil se v Cagnes- sur-Mer a stal se vyhledávaným portrétistou. Hojně vystavoval a působil jako pedagog v Chille, New Yorku i ve vlastní soukromé škole ve Francii. Pražskému publiku se poprve představil samostatnou výstavou v Mánesu v roce 1926. Díla Borise Grigorijeva se nacházejí ve sbírkách mnoha muzeí v Rusku i na Západě. Jedna z jeho vůbec nejvýznamnějších maleb, monumentální paraván Tváře světa (1920–1931), vystavená spolu s Rámájanou v Praze v roce 1932 a původně dedikovaná Společnosti národů, se dnes nachází ve sbírce Národní galerie v Praze. Expertiza PhDr. Anna Janištinová. Vystaveno: Francouzský institut v Praze, Výstava slovanských umělců (Skythové), 13. 3.–10. 4. 1932. Ref.: Katalog výstavy skupiny slovanských umělců v Praze, Praha, 1932, č. kat. 12. Hauser, J., Eurasijství a skupina Skify 1930–1933. Diplomová práce. Praha, FF UK, Ústav dějin umění, 2009. str. 41–47. Hauser, J., “Jsme Skythové, jsme Asiaté my…” Eurasijství a umění meziválečné emigrace ze Sovětského svazu. Sergej Mako a skupina Skify. In: Umění LVII (2009)/2, str. 172–184. Galeeva, T., Kostina, D., Russian Emigré Artists Boris Grigoriev and Grigory Musatov and 1920s–1930s Prague: Between “Russian Exoticism” and Western Modernism. In: Centropa 2013. str. 227–234. Provenience: Soukromá sbírka v Čechách, získáno v roce 1947. Draženo: Sotheby,s London, 2015.

Další položky aukce

LIBER CHRONICARUM

Lot 1 Hartmann Schedel (1440 - 1514) LIBER CHRONICARUM

Vyvolávací cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
Dosažená cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Lot 2 NICHOLAS COPERNICUS (1473 - 1543) DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Vyvolávací cena
1 900 000 CZK | 74 510 EUR
Dosažená cena
2 000 000 CZK | 78 431 EUR
ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Lot 3 JOACHIM VON SANDRART (1606 - 1688) ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Vyvolávací cena
40 000 CZK | 1 569 EUR
Dosažená cena
41 000 CZK | 1 608 EUR
DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Lot 4 JOHANN FRIEDRICH VON FLEMMING (1670 - 1733) DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 490 EUR
Dosažená cena
10 000 CZK | 392 EUR
MADONA S JEŽÍŠKEM

Lot 5 GIOVANNI BADILE (1379 - 14481451) MADONA S JEŽÍŠKEM

Vyvolávací cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
Dosažená cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Lot 6 SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Vyvolávací cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
Dosažená cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Lot 7 ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 157 EUR
Dosažená cena
65 000 CZK | 2 549 EUR
PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Lot 8 Neznámý Italský Mistr PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
Dosažená cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Lot 9 Bartholomeus Spranger (1546 - 1611) VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Vyvolávací cena
280 000 CZK | 10 980 EUR
Dosažená cena
23 225 CZK | 911 EUR
SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Lot 10 ŘÍMSKÁ ŠKOLA SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Vyvolávací cena
200 000 CZK | 7 843 EUR
Dosažená cena
3 466 CZK | 136 EUR
NAROZENÍ PANNY MARIE

Lot 11 KAREL ŠKRÉTA (1610 - 1674) NAROZENÍ PANNY MARIE

Vyvolávací cena
800 000 CZK | 31 373 EUR
Dosažená cena
950 000 CZK | 37 255 EUR
STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Lot 12 STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Vyvolávací cena
100 000 CZK | 3 922 EUR
Dosažená cena
100 000 CZK | 3 922 EUR