Lot 93
Bohuslav Reynek (1892 - 1971) MOTÝL V BODLÁČÍ

17,5 x 15 cm (v x š)

Vyvolávací cena
25 000 CZK
   |   980 EUR
Dosažená cena
42 000 CZK
   |   1 647 EUR
cena bez aukční přirážky
Suchá jehla, japonský papír. Sign. vpravo dole: Reynek. Bohuslav Reynek byl český grafik, básník a překladatel, jehož grafické listy můžeme vnímat jako vizuální transkripci básnického jazyka. Jeho dílo bylo velmi dobře přijato ve Francii, kde vystavoval v letech 1927–1929. Ve 30. letech postupně ustupoval od kresby uhlem a pastelem a začal používat techniku suché jehly a leptu. Grafiky z období 30. let často znázorňují Petrkov, kde se narodil, a přírodu, kterou miloval a která mu byla inspirací. Krajinné motivy po roce 1939 střídají biblické náměty, především scény ukřižování, piety a zapření sv. Petra. Nejvýznamnější část Reynkova grafického i básnického díla vzniká v 50. a 60. letech 20. století, kdy na jeho rodinu dopadla komunistická represe. Reynkův statek byl zestátněn a on sám zde mohl pracovat pouze jako pomocný dělník. V tomto období vznikl cyklus Job nebo Don Quijote a množství dalších grafik. Z Petrkova se stalo jakési „poutní“ místo, kde nacházeli útočiště mladí umělci i disidenti. V r. 1964 umírá Reynkova manželka, francouzská básnířka Suzzane Renaudová, a Reynek může po dlouhé době opět vystavovat. Po r. 1968 se však opět stává „zakázaným“ umělcem a jeho grafickému a literárnímu dílu se dostává plného ocenění až po r. 1989.

Další položky aukce

LIBER CHRONICARUM

Lot 1 Hartmann Schedel (1440 - 1514) LIBER CHRONICARUM

Vyvolávací cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
Dosažená cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Lot 2 NICHOLAS COPERNICUS (1473 - 1543) DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Vyvolávací cena
1 900 000 CZK | 74 510 EUR
Dosažená cena
2 000 000 CZK | 78 431 EUR
ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Lot 3 JOACHIM VON SANDRART (1606 - 1688) ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Vyvolávací cena
40 000 CZK | 1 569 EUR
Dosažená cena
41 000 CZK | 1 608 EUR
DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Lot 4 JOHANN FRIEDRICH VON FLEMMING (1670 - 1733) DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 490 EUR
Dosažená cena
10 000 CZK | 392 EUR
MADONA S JEŽÍŠKEM

Lot 5 GIOVANNI BADILE (1379 - 14481451) MADONA S JEŽÍŠKEM

Vyvolávací cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
Dosažená cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Lot 6 SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Vyvolávací cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
Dosažená cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Lot 7 ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 157 EUR
Dosažená cena
65 000 CZK | 2 549 EUR
PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Lot 8 Neznámý Italský Mistr PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
Dosažená cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Lot 9 Bartholomeus Spranger (1546 - 1611) VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Vyvolávací cena
280 000 CZK | 10 980 EUR
Dosažená cena
23 225 CZK | 911 EUR
SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Lot 10 ŘÍMSKÁ ŠKOLA SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Vyvolávací cena
200 000 CZK | 7 843 EUR
Dosažená cena
3 466 CZK | 136 EUR
NAROZENÍ PANNY MARIE

Lot 11 KAREL ŠKRÉTA (1610 - 1674) NAROZENÍ PANNY MARIE

Vyvolávací cena
800 000 CZK | 31 373 EUR
Dosažená cena
950 000 CZK | 37 255 EUR
STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Lot 12 STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Vyvolávací cena
100 000 CZK | 3 922 EUR
Dosažená cena
100 000 CZK | 3 922 EUR