Lot 94
Otakar Mrkvička (1898 - 1957) NÁROŽÍ

39 x 31,5 cm (v x š)

Vyvolávací cena
450 000 CZK
   |   17 647 EUR
Dosažená cena
650 000 CZK
   |   25 490 EUR
cena bez aukční přirážky
Olej, dřevěná deska. Verso výstavní štítek: Galerie Jos. R. Vilímek, vystaveno 1943, číslo katalogu 13. Obraz Nároží byl spolu s dalšími díly s podobnými náměty tajemných pražských zákoutí vystaven v r. 1943 ve Vilímkově, dnešní Špálově, galerii. Otakar Mrkvička, významný představitel meziválečné avantgardy, známý především díky svým výtvarným recenzím, byl blízkým souputníkem J. Štyrského a Toyen a jeho dílo se dnes postupně dostává do popředí. Zpočátku silně ovlivněn devětsilskou konstruktivistickou estetikou, přechází ve 30. letech proměnou k poetickému primitivismu. Vizuálně mimořádně působivé dílo i přes komorní rozměry zachycuje v těchto tendencích atmosféru s nočním nhodcem, kterou v úvodu k výstavě charakterizoval K. Honzík: „Noční svět Mrkvičkových obrazů není v podstatě děsivý. Bída je milosrdně zastřena tmou, jako ji v denních obrazech opředlo kouzlo sváteční. Ani neřest, kterou tušíme v temnotách a která provádí bledou nevěstku, nemá satanskou tvář jako u Féliciena Ropse. Je jen jednou z forem tohoto světa, kterou malíř s obdivem zařadil do svých obrazů, podoben sběrateli motýlů, jenž ve své sbírce vítá strašného smrtihlava se stejnou láskou jako sladkého modráska.“ Materiálový průzkum Jana Záhořová. Ref.: Katalog Galerie Jos. R. Vilímek, 1943.

Další položky aukce

LIBER CHRONICARUM

Lot 1 Hartmann Schedel (1440 - 1514) LIBER CHRONICARUM

Vyvolávací cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
Dosažená cena
650 000 CZK | 25 490 EUR
DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Lot 2 NICHOLAS COPERNICUS (1473 - 1543) DE REVOLUTIONIBUS ORBIUM COELESTIUM

Vyvolávací cena
1 900 000 CZK | 74 510 EUR
Dosažená cena
2 000 000 CZK | 78 431 EUR
ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Lot 3 JOACHIM VON SANDRART (1606 - 1688) ACADEMIA NOBILISSIMAE ARTIS PICTORIAE

Vyvolávací cena
40 000 CZK | 1 569 EUR
Dosažená cena
41 000 CZK | 1 608 EUR
DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Lot 4 JOHANN FRIEDRICH VON FLEMMING (1670 - 1733) DES VOLLKOMMENEN TEUTSCHEN JÄGERS ANDERER HAUPT-THEIL

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 490 EUR
Dosažená cena
10 000 CZK | 392 EUR
MADONA S JEŽÍŠKEM

Lot 5 GIOVANNI BADILE (1379 - 14481451) MADONA S JEŽÍŠKEM

Vyvolávací cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
Dosažená cena
500 000 CZK | 19 608 EUR
SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Lot 6 SVATÁ ANNA SAMOTŘETÍ

Vyvolávací cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
Dosažená cena
350 000 CZK | 13 725 EUR
ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Lot 7 ITALSKÝ RENESANČNÍ RÁM

Vyvolávací cena
55 000 CZK | 2 157 EUR
Dosažená cena
65 000 CZK | 2 549 EUR
PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Lot 8 Neznámý Italský Mistr PÁROVÉ RELIÉFNÍ PORTRÉTY ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
Dosažená cena
45 000 CZK | 1 765 EUR
VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Lot 9 Bartholomeus Spranger (1546 - 1611) VENUŠE UCTÍVÁNA NYMFAMI A FAUNEM

Vyvolávací cena
280 000 CZK | 10 980 EUR
Dosažená cena
23 225 CZK | 911 EUR
SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Lot 10 ŘÍMSKÁ ŠKOLA SVATÁ ANEŽKA ŘÍMSKÁ

Vyvolávací cena
200 000 CZK | 7 843 EUR
Dosažená cena
3 466 CZK | 136 EUR
NAROZENÍ PANNY MARIE

Lot 11 KAREL ŠKRÉTA (1610 - 1674) NAROZENÍ PANNY MARIE

Vyvolávací cena
800 000 CZK | 31 373 EUR
Dosažená cena
950 000 CZK | 37 255 EUR
STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Lot 12 STOLNÍ BAROKNÍ HODINY

Vyvolávací cena
100 000 CZK | 3 922 EUR
Dosažená cena
100 000 CZK | 3 922 EUR