Lot 43
Ludwig Mecklenburg BENÁTKY VE VEČERNÍM SVĚTLE

1849
Olej, plátno
99,5 x 139 cm (v x š)
Vpravo dole "Louis Mecklenburg, München 1849"

Vyvolávací cena
700 000 CZK
   |   26 923 EUR
Dosažená cena
950 000 CZK
   |   36 538 EUR
cena bez aukční přirážky

Výjimečně detailní velkoformátová práce Ludwiga Meckleburga zachycuje vedutu Benátek v působivém večerním světle. Silueta Santa Maria della Salute a jejích dvou věží se zvonicemi se noří do měkkých teplých odstínů stejně jako celé ústí Canalu Grande protkané odrazem večerního slunce. Na pravé straně si můžeme povšimnout Dóžecího paláce, velkolepého architektonického skvostu benátské gotiky, který vítal obchodníky přijíždějící do "Serenissimy" po několik staletí, což Ludwig Mecklenburg zdůraznil lidským osazenstvem v čilém obchodním ruchu na břehu Velkého kanálu. Tento konkrétní pohled na Benátky patřil k jeho favorizovaným a neváhal jej ztvárnit hned v několika denních dobách a světelných situacích. Toto dílo však můžeme považovat za autorovo stěžejní, neboť se dočkalo v daném zpracování největšího formátu a datace díla ostatní verze předstihuje. Ludwig Mecklenburg se narodil v Hamburku a tamtéž studoval krajinářství a veduty u Johanna Joachima Fabera (1778 - 1846), do Mnichova se odstěhoval v roce 1843. V Itálii strávil mnoho let, především v Benátkách a Veroně. Dílo pochází z privátní sbírky hraběnky Julie Hartigové (rozené Bellegarde), manželky Edmunda Hartiga, rakouského a českého politika a diplomata.