Lot 22
Giovanni Battista Langetti (1625 - 1676) (následovník) OPILÝ LOT

17. století
Olej, plátno
63 x 128 cm (v x š)
Nesignováno

Vyvolávací cena
140 000 CZK
   |   5 385 EUR

Langetti působil zpočátku v Janově, později v Římě, Neapoli a nakonec v Benátkách. V Římě  a Neapoli byl ovlivněn tvorbou následovníků Michelangela Carravaggia a Giuseppa Ribery. Ve shodě s těmito autory volil často dramatické, silně expresivní náměty s plným využitím kontrastů temnosvitu. S vyhraněným naturalismem maloval opakovaně  svalnaté muže, v jejichž tvářích  se zračí prožívané utrpení nebo jiné do krajnosti vyhrocené situace. K jeho oblíbeným námětům patřila starozákonní událost o Lotovi a jeho dcerách, které opustily s otcem potrestané město Sodomu, uchýlily se s ním do jeskyně v horách, tam ho opily a ve snaze o zachování rodu se s ním vyspaly. Jeho svalnaté tělo vyplňuje celou plochu obrazu, mohutný hrudník a břicho jsou výrazně modelovány, na pažích a na nohou jsou znatelně vyznačeny svaly. Hlava spícího starce je lehce skloněna k rameni, šedobílé vlasy rámují obličej. Tvář je pokryta poněkud hrubě malovanými vráskami. Lot se dotýká  jednou rukou misky na víno, v druhé přidržuje hrozen vína.  Naturalistické pojetí i malba sama jsou blízké Langettiho obrazům tohoto námětu, jsou tu však i některé detaily, které se svým malířským vypracováním od tohoto umělce liší. Jde tedy velmi pravděpodobně o práci některého blízkého následovníka. Dílo konzultováno s PhDr. Hanou Seifertovou.

Další položky aukce

KOMENTÁŘE K ARISTOTELOVI

Lot 1 Johann Maier von Eck (1486 - 1543) KOMENTÁŘE K ARISTOTELOVI

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 462 EUR
Prodáno
PUTOVÁNÍ SVATÝCH

Lot 2 Daniel Adam z Veleslavína (1546 - 1599) PUTOVÁNÍ SVATÝCH

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 731 EUR
Dosažená cena
110 000 CZK | 4 231 EUR
DE MEDICA MATERIA S KOMENTÁŘI

Lot 3 Pietro Andrea Mattioli (1501 - 1577) DE MEDICA MATERIA S KOMENTÁŘI

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 731 EUR
Prodáno
PŘÍRUČKA PRO ZAHRADNÍKY

Lot 4 Jean-Baptiste de la Quintinye (1626 - 1688) PŘÍRUČKA PRO ZAHRADNÍKY

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
Dosažená cena
19 000 CZK | 731 EUR
BRITSKÁ ZOOLOGIE

Lot 5 Thomas Pennant (1726 - 1798) BRITSKÁ ZOOLOGIE

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
Dosažená cena
55 000 CZK | 2 115 EUR
OEUVRES COMPLETES. AVEC DE EXTRAITS DE DAUBENTON.

Lot 6 George Louis Leclerc de Buffon (1707 - 1788) OEUVRES COMPLETES. AVEC DE EXTRAITS DE DAUBENTON.

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
Dosažená cena
60 000 CZK | 2 308 EUR
HERAKLES A HYDRA

Lot 7 Neznámý Autor HERAKLES A HYDRA

Vyvolávací cena
17 000 CZK | 654 EUR
Dosažená cena
20 000 CZK | 769 EUR
V HEFAISTOVĚ DÍLNĚ

Lot 8 Jacopo Palma il Giovanne (1548 - 1628) (připsáno) V HEFAISTOVĚ DÍLNĚ

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
STROM

Lot 9 Gillis van Conixloo I. (1544 - 1607) (připsáno) STROM

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 692 EUR
Dosažená cena
18 000 CZK | 692 EUR
PORTRÉT ŽENY

Lot 10 Rafael Santi (1483 - 1520) (následovník) PORTRÉT ŽENY

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
Dosažená cena
26 000 CZK | 1 000 EUR
PUTTO

Lot 11 Bartholomeus Spranger (1546 - 1611) (připsáno) PUTTO

Vyvolávací cena
30 000 CZK | 1 154 EUR
FORTUNA

Lot 12 Hendrik Goltzius (1558 - 1617) (připsáno) FORTUNA

Vyvolávací cena
25 000 CZK | 962 EUR