Lot 23
Anonymní severoitalský malíř JUDITA S HLAVOU HOLOFERNA

17. století
Olej, plátno
106,5 x 85,5 cm (v x š)
Nesignováno

Vyvolávací cena
290 000 CZK
   |   11 154 EUR

Příběh o Juditě je symbolickou připomínkou boží existence a ochrany skutečného věřícího. Starý zákon, jmenovitě kniha Júdit popisuje útok krále Nabukadnezara vůči židovskému opevněnému městu Betulii. Král vyslal Holoferna, aby si město podmanil. Júdit, která silně věřila, že bůh nakonec město zachrání, vyšla z města a nechala se zajmout. Získala si lstí Holofernovu důvěru, vyčkala až zcela opilý usne a uřízla mu hlavu. Ikonografie tohoto námětu zpravidla zahrnuje tři postavy - Juditu, Holoferna a Juditinu služebnou Abru zcela vpravo. Juditina příslovečná krása a ženskost je podtržena výmluvným poloaktem, hladkou alabastrovou pletí akcentovanou perlami a bohatými řasenými rukávy. Přestože byla Judita vdovou a ucházelo se o ni mnoho nápadníků, nikdy se znovu neprovdala.

Další položky aukce

KOMENTÁŘE K ARISTOTELOVI

Lot 1 Johann Maier von Eck (1486 - 1543) KOMENTÁŘE K ARISTOTELOVI

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 462 EUR
Prodáno
PUTOVÁNÍ SVATÝCH

Lot 2 Daniel Adam z Veleslavína (1546 - 1599) PUTOVÁNÍ SVATÝCH

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 731 EUR
Dosažená cena
110 000 CZK | 4 231 EUR
DE MEDICA MATERIA S KOMENTÁŘI

Lot 3 Pietro Andrea Mattioli (1501 - 1577) DE MEDICA MATERIA S KOMENTÁŘI

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 731 EUR
Prodáno
PŘÍRUČKA PRO ZAHRADNÍKY

Lot 4 Jean-Baptiste de la Quintinye (1626 - 1688) PŘÍRUČKA PRO ZAHRADNÍKY

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
Dosažená cena
19 000 CZK | 731 EUR
BRITSKÁ ZOOLOGIE

Lot 5 Thomas Pennant (1726 - 1798) BRITSKÁ ZOOLOGIE

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
Dosažená cena
55 000 CZK | 2 115 EUR
OEUVRES COMPLETES. AVEC DE EXTRAITS DE DAUBENTON.

Lot 6 George Louis Leclerc de Buffon (1707 - 1788) OEUVRES COMPLETES. AVEC DE EXTRAITS DE DAUBENTON.

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
Dosažená cena
60 000 CZK | 2 308 EUR
HERAKLES A HYDRA

Lot 7 Neznámý Autor HERAKLES A HYDRA

Vyvolávací cena
17 000 CZK | 654 EUR
Dosažená cena
20 000 CZK | 769 EUR
V HEFAISTOVĚ DÍLNĚ

Lot 8 Jacopo Palma il Giovanne (1548 - 1628) (připsáno) V HEFAISTOVĚ DÍLNĚ

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
STROM

Lot 9 Gillis van Conixloo I. (1544 - 1607) (připsáno) STROM

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 692 EUR
Dosažená cena
18 000 CZK | 692 EUR
PORTRÉT ŽENY

Lot 10 Rafael Santi (1483 - 1520) (následovník) PORTRÉT ŽENY

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
Dosažená cena
26 000 CZK | 1 000 EUR
PUTTO

Lot 11 Bartholomeus Spranger (1546 - 1611) (připsáno) PUTTO

Vyvolávací cena
30 000 CZK | 1 154 EUR
FORTUNA

Lot 12 Hendrik Goltzius (1558 - 1617) (připsáno) FORTUNA

Vyvolávací cena
25 000 CZK | 962 EUR