Lot 136
Oldřich Blažíček (1887 - 1953) PESTROBAREVNÁ KYTICE Z JARNÍCH KVĚTIN

Po 1940
olej, plátno
95 x 142 cm (v x š)
nesignováno

Vyvolávací cena
220 000 CZK
   |   9 167 EUR
Dosažená cena
500 000 CZK
   |   20 833 EUR
cena bez aukční přirážky

Ze znaleckého posudku PhDr. Naděždy Blažíčkové-Horové: "Malíř Oldřich Blažíček byl především krajinář, ale jeho tvorba zahrnovala celou škálu dalších námětů. Vedle plenérových záznamů české přírody, které v jeho díle převažovaly, vedle portrétů rodiny a přátel a pohledů do chrámových interiérů, za které obdržel profesuru na ČVUT, rád a často maloval rybičky v akváriu, zátiší s ovocem nebo houbami a zejména květiny, jak řezané ve váze, tak kvetoucí na zahradě domu, který si postavil v Dejvicích na Hanspaulce. Ve čtyřicátých letech Blažíčka zasáhl těžký kloubový revmatismus, který výrazně omezil jeho cesty a odkázal ho na práci doma. Tehdy to byla právě zátiší s květinami, která často upoutala pozornost malíře s velkým koloristickým cítěním. Předložená kytice, jak víme z malířových vzpomínek, byly stejně jako mnoho dalších kytic aranžována jeho manželkou a je nespornou a krásnou prací Oldřicha Blažíčka." Verso výstavní štítek brněnského Domu umění, uvedeno jméno pravděpodobného původního majitele obrazu - hraběte Františka Harracha. Dílo je uvedeno v autorivě soupisu díla Blažíčková-Horová, N., Havlová, E. Oldřich Blažíček (1887 - 1953) Soupis díla. Academia, Galerie Kodl, Praha. 2019. č. kat. 653

Další položky aukce