Lot 183
Olbram Zoubek (1926 - 2017) SESTRY

1987
cín, olovo, zlato
45,5 cm (v)
sign. na plintě: O ZOUBEK

Vyvolávací cena
240 000 CZK
   |   10 000 EUR
Dosažená cena
500 000 CZK
   |   20 833 EUR
cena bez aukční přirážky

Sestry od významného českého sochaře Olbrama Zoubka jsou modelem stejnojmenných velkých cementových soch, které Zoubek vytvořil v roce 1987 pro schodiště Haasova obchodního domu v ulici Na Příkopě č. p. 847/4, vystavěný v letech 1869–1871 coby první moderní obchodní dům v Praze. Sochy se rovněž nacházejí u jednoho z vchodů do budovy České televize. Zoubek ve svém výtvarném projevu dospěl k charakteristickému výrazu, jenž stojí na velmi expresivní až haptické práci s hmotou a vertikalitou. Olbram Zoubek se po absolutoriu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v ateliéru Josefa Wagnera uchýlil k restaurování historických soch a sgrafit, zejména proto, že byl jako umělec režimu nepohodlný a nemohl oficiálně vystavovat. Plastice se ovšem věnoval i nadále; v roce 1996 byl oceněn státním vyznamenáním Medailí za zásluhy I. stupně. Jeho dosud největší retrospektivní výstava čítající okolo 300 exponátů se uskutečnila v roce 2013 v Jízdárně Pražského hradu. K dílu je přiložen pravost potvrzující certifikát Nadačního fondu Kmentová Zoubek od PhDr. Polany Bregantové.

Další položky aukce