Lot 70
Josef Šíma (1891 - 1971) BOUSSOLE (KOMPAS)

98,5 x 67 cm (v x š)

Vyvolávací cena
1 600 000 CZK
   |   64 000 EUR
Dosažená cena
3 100 000 CZK
   |   124 000 EUR
cena bez aukční přirážky
Tajemné ženské torzo je jedním ze tří témat, která autor ve své tvorbě akcentuje od poloviny 20. let. Poprvé tento motiv Šíma používá počátkem roku 1927 v ilustracích k Jouvově povídce "Beau regard" a slavné sbírce "Ztracený ráj" nebo k Durychově sbírce "Panenky". Přibližně v polovině téhož roku se autor ženským torzem zabývá už jako hlavním tématem. V různých, avšak příbuzných variantách, samostatně nebo v kombinaci s dalšími typickými motivy, jej můžeme sledovat v celé Šímově tvorbě - Neskutečná těla 1927; Evropa 1927; Building 1928; Vzpomínka na Iliadu 1934 a další. Je nutné poznamenat, že v moderním malířství bylo zobrazovaní torza jako samostatného svébytného objektu, dosti nezvyklé. V Šímově tvorbě mají ženská torza silný erotický náboj a vyjadřují novodobý kult erotiky, stejně jako pravěké torzální sošky Venuší vyjadřovaly kult plodnosti. Torzo zobrazené na draženém díle není ještě zcela odhnotněné, nelevituje, jak je tomu v pozdějších letech. Varianta stejného námětu i názvu, datována 1927, byla publikována v časopise Musaion 1929-1930, str. 169. Nabízené dílo bylo v roce 1968 vystaveno v pařížském Musée National d'Art Moderne a v soupisu vystavených děl bylo uvedeno pod číslem 138 jako "Boussole" ze sbírky Jaroslavy Vondráčkové. Aukční síň obraz získala ze sbírky významného českého sběratele, žijícího v Německu. Akvarel, uhel, tempera na papíře, signováno a datováno vlevo dole Šíma 1928.