Lot 69
Marie Čermínová - Toyen (1902 - 1980) DUBROVNÍK

70,5 x 60,5 cm (v x š)

Vyvolávací cena
1 100 000 CZK
   |   44 000 EUR
Časné práce Marie Čermínové - Toyen se na aukčním trhu vyskytují jen zřídka. Nabízené dílo, které zachycuje písčitou cestu lemovanou kamennou zídkou a vzrostlými stromy, a pohled na klidné moře, je typickou ukázkou rané autorčiny tvorby. Stejně jako na obraze "Krajina z Dalmácie", datovaném kolem roku 1922, vidíme i zde tvarovou zjednodušenost, která za krátko v autorčině tvorbě přejde až k puristické a kubizující formě. Typická je rovněž omezená, až strohá škála barev, avšak umocněná stupňováním jejich valérů. Dílo je zajímavé i z hlediska samotného vročení, neboť právě rok 1923 byl v malířčině uměleckém životě dost zásadní; na jaře byla přijata do Devětsilu - v seznamu členů byla uvedena jako Toyen M., zdá se tedy pravděpodobné, že od tohoto roku začala používat pseudonym, na výstavě Bazar - II.výstavě Devětsilu představila své práce z let 1922-23 a v prvním čísle časopisu Disk byla publikována jedna z jejích kreseb. Získáno ze sbírky Prof. Dobroslava Líbala. Olej na plátně, lepeno na kartonu, signováno a datováno vlevo dole: Dubrovník 23 Čermínová.