Lot 58
Otakar Kubín (1883 - 1969) MEZI SLUNEČNICEMI

70,5 x 56 cm (v x š)

Vyvolávací cena
750 000 CZK
   |   30 000 EUR
Dosažená cena
2 200 000 CZK
   |   88 000 EUR
cena bez aukční přirážky
Portrét neznámého staršího muže v klobouku je mimořádnou ukázkou rané Kubínovy tvorby, kdy je patrné ovlivnění impresionismem a zároveň směřování k expresionimu. Rozklad barvy a modelace v impresionistickém duchu je zřetelný ve světlejších partiích saka a klobouku. Expresionistické tendence jsou pak zjevné ve tmavých plochách šatu, v utváření pozadí, ale i v samotném hutném, pastózním pojetí malby. Jistou podobnost můžeme spatřovat v obraze Podobizna dr. Snětiny z roku 1908, případně v Podobizně Bohumila Kubišty z roku 1910. Typické je pro autora i samotné pojednání tématu. Kubínovy figury či portrétované osoby jsou v prostoru vždy samy, v nekomplikovaných postojích, bez exaltovaných výrazů. To podstatné jakoby vycházelo zevnitř modelů. Malíř si vždy vybíral k portrétování lidi "poznamenané" životem, vnitřně bohaté nebo osudem zkoušené. Dílo samo není datováno, ale dle formální a srovnávací analýzy jej lze bezpochyby klást do období kolem roku 1907, tedy do doby, kdy navštívil Francii, a kdy byl velmi silně zasažen tvorbou Cézanna a van Gogha. Důraz s jakým na pozadí umístil slunečnice by pak připouštěl myšlenku, že obraz mohl vzniknout před ateliérem "Bouda", který si mladý Kubín postavil na zahradě svých rodičů v Boskovicích. Soudní znalkyně Grohmanová ve svém posudku zmiňuje málo známý katalog z boskovické výstavy Kubínovy tvorby z let 1905 - 1907, kdy je pod číslem 25, které je rovněž uvedeno na zadní straně nabízeného obrazu, uvedeno dílo s názvem "Zamyšlený muž". Dílo pochází z rodiny významného pražského stavitele Antonína Dvořáka, který se podílel na stavbě tržnice na Královských Vinohradech jako i na stavebním rozvoji Vinohrad. Olej na lepence, vzadu přípis Kubín a skica stromu. Odborný posudek Prof. Tomáš Vlček, soudně znalecký posudek obsahující chemicko technologický rozbor Ak. mal. Zora Grohmanová, rozbor barev Ing. Michal Pech.