Lot 46
Václav Brožík (1851 - 1901) ZÁTIŠÍ S OVOCEM A KONVICÍ

61 x 81,5 cm (v x š)

Vyvolávací cena
800 000 CZK
   |   32 000 EUR
Dosažená cena
1 700 000 CZK
   |   68 000 EUR
cena bez aukční přirážky
Nabízený obraz, původně ze sbírky historika umění PhDr. Eduarda Šafaříka, je skutečně výjimečný svým žánrem. Samostatné zátiší se totiž v autorově tvorbě vyskytuje jen vzácně, většinou tvoří jakýsi doplněk zachycovaného interiéru, dotváří salonní atmosféru, je součástí většího celku. Zde však je hlavním motivem, svým provedením se hlásí k precizní holandské malbě, kterou Brožík v roce 1879 studoval přímo v Nizozemí. Doktorka Blažíčková-Horová řadí dílo mezi nejlepší Brožíkovy práce, a to jak pro bravurnost malby, tak pro ojedinělost tématu. Motiv zátiší s ovocem a konvicí ve stylu nizozemské drobnomalby autor použil v komorním provedení a jisté obměně na obrazech Na návštěvě z roku 1896 a Ludvík XIII. u kardinála Richelieua z roku 1898. Publikováno: Naděžda Blažíčková-Horová: Václav Brožík (1851-1901); Katalog Národní galerie v Praze, Praha 2003, str. 272, č. kat. 266. Odborný posudek PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová. Olej na plátně, signováno vpravo dole V. Brožík, Paris.