Lot 01
Petrus von Rosenheim ROSEUM MEMORIALE DIVINORUM ELOQUIORUM

Kolem 1480
19 x 15,5 x 1,5 cm (v x š x h)

Vyvolávací cena
48 000 CZK
   |   1 920 EUR
Dosažená cena
1 000 CZK
   |   40 EUR
cena bez aukční přirážky

Petrus von Rosenheim (1380–1433), teolog, představitel klášterních reforem v Rakousku a Německu v první třetině 15. století, se narodil v bavorském Rosenheimu. Roku 1418 se stal představeným významného kláštera  v Melku, pobýval také v Salcburku a v Čechách, roku 1432 byl vyslán na Basilejský koncil podat zprávu o husitské otázce. Na svých cestách se seznámil s předními učenci své doby a jejich filosofickými a teologickými pracemi, ze kterých ve své práci čerpal. Vedle jeho četných textů a dopisů dominuje jeho dílu předkládaný spis. Vznikl z latinských veršů o Písmu svatém a pomocí charakteristických dvojverší (distichonů) vyjadřuje hlavní obsah všech kapitol Starého a Nového zákona. Tímto návodem umožňuje snadno vyhledat každý biblický citát. Velmi populární a využívaná příručka byla v opisech k dispozici téměř ve všech evropských kostelích a po vynálezu knihtisku byla tištěna na více místech. Tento raný ještě středověký inkunábulní tisk není dosud jednoznačně určený, badatelé ho připisují do oblasti horního Rýna, nejspíše mezi lety 1480–1483. Nejstarší kniha historie našich aukcí. Gotický typ písma, 92 nečíslovaných stran. Jednoduchá papírová vazba s hřbetním titulem  z 19. století.

 

Další položky aukce

ROSEUM MEMORIALE DIVINORUM ELOQUIORUM

Lot 1 Petrus von Rosenheim ROSEUM MEMORIALE DIVINORUM ELOQUIORUM

Vyvolávací cena
48 000 CZK | 1 920 EUR
Dosažená cena
1 000 CZK | 40 EUR
Pjsne duchownj Ewangelistské z Pjsem Swatých...

Lot 2 Pjsne duchownj Ewangelistské z Pjsem Swatých...

Vyvolávací cena
90 000 CZK | 3 600 EUR
The British Herbal : An History of Plants and Trees, Natives in Britain, Cultivated for Use, or Raised for Beauty.

Lot 3 John Hill (1714 - 1775) The British Herbal : An History of Plants and Trees,…

Vyvolávací cena
24 000 CZK | 960 EUR
Dosažená cena
24 000 CZK | 960 EUR
Le Cabinet des plus beaux Portraits De plusieurs Princes et Princesses, Hommes Illustres, Fameux Peintres et autres

Lot 4 Anthonis van Dyck (1599 - 1641) Le Cabinet des plus beaux Portraits De plusieurs…

Vyvolávací cena
160 000 CZK | 6 400 EUR
Dosažená cena
240 000 CZK | 9 600 EUR
Voyage pittoresque a Napels et en Sicile

Lot 5 Jean Claude Richard de Saint Non (1727 - 1791) Voyage pittoresque a Napels et en Sicile

Vyvolávací cena
140 000 CZK | 5 600 EUR
Dosažená cena
140 000 CZK | 5 600 EUR
Vivarium Naturae or the Naturalist's Miscellany. Vol. I.-III

Lot 6 George Shaw (1751 - 1813) Vivarium Naturae or the Naturalist's Miscellany. Vol.…

Vyvolávací cena
35 000 CZK | 1 400 EUR
Dosažená cena
38 000 CZK | 1 520 EUR
DAS MENSCHENGESCHLECHT UND THIERWELT

Lot 7 Thomas Driendl (1849 - 1916) DAS MENSCHENGESCHLECHT UND THIERWELT

Vyvolávací cena
28 000 CZK | 1 120 EUR
Dosažená cena
28 000 CZK | 1 120 EUR
KRISTUS NA KŘÍŽI SE TŘEMI ANDĚLY

Lot 8 Albrecht Dürer (1471 - 1528) KRISTUS NA KŘÍŽI SE TŘEMI ANDĚLY

Vyvolávací cena
8 000 CZK | 320 EUR
Dosažená cena
27 000 CZK | 1 080 EUR
TŘI LISTY Z CYKLU DVANÁCTI VYOBRAZENÍ VELKÉ PAŠIJE

Lot 9 Albrecht Dürer (1471 - 1528) TŘI LISTY Z CYKLU DVANÁCTI VYOBRAZENÍ VELKÉ PAŠIJE

Vyvolávací cena
28 000 CZK | 1 120 EUR
Dosažená cena
31 000 CZK | 1 240 EUR
SKUPINA SEDMI KONÍ

Lot 10 Hans Baldung Grien (1484 - 1545) SKUPINA SEDMI KONÍ

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 480 EUR
Dosažená cena
27 000 CZK | 1 080 EUR
SPÍCÍ ČELEDÍN A ČARODĚJNICE

Lot 11 Hans Baldung Grien (1484 - 1545) SPÍCÍ ČELEDÍN A ČARODĚJNICE

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 480 EUR
Dosažená cena
23 000 CZK | 920 EUR
PSÝCHÉ A ERÓS (KUPIDO) S DCEROU HÉDONÉ

Lot 12 GIORGIO GHISI (1520 - 1582) PSÝCHÉ A ERÓS (KUPIDO) S DCEROU HÉDONÉ

Vyvolávací cena
4 000 CZK | 160 EUR
Dosažená cena
8 000 CZK | 320 EUR