Lot 26
CHEBSKÝ KABINET

Cca 1700
Černěná hruška, lípa, borovice, javor, švestka
49 x 51,5 x 28 cm (v x š x h)

Vyvolávací cena
220 000 CZK
   |   8 462 EUR
Dosažená cena
330 000 CZK
   |   12 692 EUR
cena bez aukční přirážky

Unikátní a mimořádně kvalitně zpracovaný kabinet se skládá z celkem patnácti chebských intarzovaných reliéfů s alegorickými motivy. Chebská intarzie, specifická svou plasticitou, se skládá ze tří druhů dřev, javor, švestka a hruška. Kromě vyobrazení biblických scén (křest Krista, Madona, svatý Šebestián) obsahuje kabinet osm reliéfů s metaforami prožitků lidského srdce (např. cordis vigilia, cordis donation, cordis flores). V prostředku značka IHS a za ní reliéf sv. Šebestiána, na kterého z vnitřních stran střílí římští vojáci. Zdobně ryté panty dvířek jsou postříbřené, celkem osm šuplíků. Chebská intarzie patří k celosvětově proslulým uměleckořemeslným technikám. Původní stav.