Lot 25
Abraham Godyn SALOME

Cca 1700
Olej, plátno
153 x 193 cm (v x š)
Nesignováno

Vyvolávací cena
400 000 CZK
   |   15 385 EUR
Dosažená cena
400 000 CZK
   |   15 385 EUR
cena bez aukční přirážky

Hostina Herodova, kam Salome přináší uťatou hlavu sv. Jana Křtitele, patří mezi oblíbená a frekventované témata renesančního a barokního malířství. Ze znaleckého posudku PhDr. Štěpána Váchy, Ph.D.: "Lze konstatovat, že jde o velmi kvalitní práci z doby kolem roku 1700, která vykazuje jak vlámské, tak italské rysy, jejichž mísení je dobře sledovatelné právě u malíře Abrahama Godyna. ... Vyhrocenost okamžiku stupňuje prudké gesto Herodiady, která se předklání, pravou ruku má opřenou o desku stolu a zaťatou pěstí levé ruky spílá Janově hlavě. Herodiada pojala k Janu Křtitelovi zášť, neboť ji kritizoval, že opustila svého prvního muže Filipa. Byla to právě Herodiada, která navedla svoji dceru Salome k tomu, aby za svůj tanec žádala jako odměnu Janovou hlavu. Hrůzné scéně přihlížejí překvapení stolovníci, palácové prostředí navozuje drapérie nad králem a mohutné sloupy, mezi kterými se vpravo otevírá průhled na město v pozadí." Dílo Abrahama Godyna vykazuje rubensovsky nadsazené tělesné objemy, bohatou vlámskou barevnost a klasicistní jasnost kompozice a figur. K dílu je vypracován laboratorní průzkum a odborné posudky PhDr. Štěpána Váchy, Ph.D.