Lot 121
Jan Zrzavý (1890 - 1977) LOĎKY V PŘÍSTAVU

1929
Tempera, překližka
27 x 35 cm (v x š)
Signováno: Vpravo a vlevo dole „Zrzavý 1929“ a „J.Z. 1929“

Vyvolávací cena
1 600 000 CZK
   |   61 538 EUR
Dosažená cena
2 600 000 CZK
   |   100 000 EUR
cena bez aukční přirážky

Jan Zrzavý významně zasáhl do vývoje naší moderní kultury svou autentickou tvůrčí imaginací, v níž propojil českou linií duchovního lyrismu s evropským modernismem. Velmi brzy našel vlastní způsob vyjádření, který jevovou skutečnost zrcadlí nepřímo, v promyšlených znameních a symbolech. Z odborného posudku PhDr. Rey Michalové PhD.: "„Loďky v přístavu“, ztvárňující autorovu obdivovanou bretaňskou krajinu, jsou Zrzavého překrásným dílem, o němž by se dalo říci, že vzniklo jako „soustředěná meditace”, bravurně propojující autorovo svébytné vidění světa s konkrétní realitou v řádu maximální harmonie. Ve scenérii s mlčenlivými skořepinami bárek pohupujícími se v rytmu kadeřavých vlnek, rámované rustikálními hmotami přístavních mol, se autorovi bravurně podařilo zachytit snový okamžik nehybné rovnováhy, jež je výsledkem vzájemného působení dvou sil - země a moře. Lze tu  hovořit o „klidu ve věčném pohybu”. Pro malířství se Jan Zrzavý rozhodl již v útlém věku a za svým cílem si šel přes počáteční odpor rodiny, špatný zdravotní stav a nakonec i neschopnost přizpůsobit se požadavkům akademické výuky. Studium na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u prof. Emanuela Dítěte pro něj bylo příliš formalistické, považoval je za zbytečné a ze školy se nechal v roce 1909 vyloučit. Okouzloval ho především lyrický, uzavřený, snově měkký tvar. Jeho obraznost formovaly časté cesty a pobyty v cizině, zejména v Itálii a ve Francii." 

Reprodukováno: A. Friedl, Jan Zrzavý, Melantrich, Praha, 1939, č. 13

Vystavováno Uměleckou besedou.

Další položky aukce

KOMENTÁŘE K ARISTOTELOVI

Lot 1 Johann Maier von Eck (1486 - 1543) KOMENTÁŘE K ARISTOTELOVI

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 462 EUR
Prodáno
PUTOVÁNÍ SVATÝCH

Lot 2 Daniel Adam z Veleslavína (1546 - 1599) PUTOVÁNÍ SVATÝCH

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 731 EUR
Dosažená cena
110 000 CZK | 4 231 EUR
DE MEDICA MATERIA S KOMENTÁŘI

Lot 3 Pietro Andrea Mattioli (1501 - 1577) DE MEDICA MATERIA S KOMENTÁŘI

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 731 EUR
Prodáno
PŘÍRUČKA PRO ZAHRADNÍKY

Lot 4 Jean-Baptiste de la Quintinye (1626 - 1688) PŘÍRUČKA PRO ZAHRADNÍKY

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
Dosažená cena
19 000 CZK | 731 EUR
BRITSKÁ ZOOLOGIE

Lot 5 Thomas Pennant (1726 - 1798) BRITSKÁ ZOOLOGIE

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
Dosažená cena
55 000 CZK | 2 115 EUR
OEUVRES COMPLETES. AVEC DE EXTRAITS DE DAUBENTON.

Lot 6 George Louis Leclerc de Buffon (1707 - 1788) OEUVRES COMPLETES. AVEC DE EXTRAITS DE DAUBENTON.

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
Dosažená cena
60 000 CZK | 2 308 EUR
HERAKLES A HYDRA

Lot 7 Neznámý Autor HERAKLES A HYDRA

Vyvolávací cena
17 000 CZK | 654 EUR
Dosažená cena
20 000 CZK | 769 EUR
V HEFAISTOVĚ DÍLNĚ

Lot 8 Jacopo Palma il Giovanne (1548 - 1628) (připsáno) V HEFAISTOVĚ DÍLNĚ

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
STROM

Lot 9 Gillis van Conixloo I. (1544 - 1607) (připsáno) STROM

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 692 EUR
Dosažená cena
18 000 CZK | 692 EUR
PORTRÉT ŽENY

Lot 10 Rafael Santi (1483 - 1520) (následovník) PORTRÉT ŽENY

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
Dosažená cena
26 000 CZK | 1 000 EUR
PUTTO

Lot 11 Bartholomeus Spranger (1546 - 1611) (připsáno) PUTTO

Vyvolávací cena
30 000 CZK | 1 154 EUR
FORTUNA

Lot 12 Hendrik Goltzius (1558 - 1617) (připsáno) FORTUNA

Vyvolávací cena
25 000 CZK | 962 EUR