Lot 120
Josef Šíma (1891 - 1971) V BARU

20. století
Pero, akvarel, ruční papír
42,5 x 35 cm (v x š)
Signováno: Opatřeno slepotiskovým razítkem „ATELIER SIMA“

Vyvolávací cena
80 000 CZK
   |   3 077 EUR
Dosažená cena
160 000 CZK
   |   6 154 EUR
cena bez aukční přirážky

Z posudku PhDr. Rey Michalové Ph.D.: "Posuzované dílo „V baru“ je autentickou, navýsost typickou a výtvarně delikátní kresebnou prací Josefa Šímy, jedné z největších postav, jež v historii ustálily podobu našeho moderního umění. Autora, který propojil českou a francouzskou avantgardu a jehož tvorba se vyznačuje neobyčejně osobitou poetikou imaginativního charakteru. Všechny významné etapy a složky jeho díla přitom doprovázelo médium kresby. Nesmírně delikátní vlasovou linií tu Šíma ztvárnil prchavý výraz tváře a výmluvnou řeč gest ženy v prostředí lokálu. Podařilo se mu bravurně zachytit prožitek unikajícího okamžiku, podat mimořádně přesvědčivý stenografický záznam dobové senzibility či „neurastenické vitality“, jak se sám vyjádřil. Křehkou formu jeho téměř automaticky kreslené představy dotváří lehké dotyky akvarelu. Dva barevné akcenty mají především emotivní funkci, umocňují lyrické působení a evokativní schopnost jemné lineární kresby, svědčící o neobyčejné hloubce Šímova psychologického postřehu. Dnes patří Josef Šíma dlouhodobě mezi nejdražší české autory. 

Další položky aukce

KOMENTÁŘE K ARISTOTELOVI

Lot 1 Johann Maier von Eck (1486 - 1543) KOMENTÁŘE K ARISTOTELOVI

Vyvolávací cena
38 000 CZK | 1 462 EUR
Prodáno
PUTOVÁNÍ SVATÝCH

Lot 2 Daniel Adam z Veleslavína (1546 - 1599) PUTOVÁNÍ SVATÝCH

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 731 EUR
Dosažená cena
110 000 CZK | 4 231 EUR
DE MEDICA MATERIA S KOMENTÁŘI

Lot 3 Pietro Andrea Mattioli (1501 - 1577) DE MEDICA MATERIA S KOMENTÁŘI

Vyvolávací cena
45 000 CZK | 1 731 EUR
Prodáno
PŘÍRUČKA PRO ZAHRADNÍKY

Lot 4 Jean-Baptiste de la Quintinye (1626 - 1688) PŘÍRUČKA PRO ZAHRADNÍKY

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
Dosažená cena
19 000 CZK | 731 EUR
BRITSKÁ ZOOLOGIE

Lot 5 Thomas Pennant (1726 - 1798) BRITSKÁ ZOOLOGIE

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
Dosažená cena
55 000 CZK | 2 115 EUR
OEUVRES COMPLETES. AVEC DE EXTRAITS DE DAUBENTON.

Lot 6 George Louis Leclerc de Buffon (1707 - 1788) OEUVRES COMPLETES. AVEC DE EXTRAITS DE DAUBENTON.

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
Dosažená cena
60 000 CZK | 2 308 EUR
HERAKLES A HYDRA

Lot 7 Neznámý Autor HERAKLES A HYDRA

Vyvolávací cena
17 000 CZK | 654 EUR
Dosažená cena
20 000 CZK | 769 EUR
V HEFAISTOVĚ DÍLNĚ

Lot 8 Jacopo Palma il Giovanne (1548 - 1628) (připsáno) V HEFAISTOVĚ DÍLNĚ

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
STROM

Lot 9 Gillis van Conixloo I. (1544 - 1607) (připsáno) STROM

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 692 EUR
Dosažená cena
18 000 CZK | 692 EUR
PORTRÉT ŽENY

Lot 10 Rafael Santi (1483 - 1520) (následovník) PORTRÉT ŽENY

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 577 EUR
Dosažená cena
26 000 CZK | 1 000 EUR
PUTTO

Lot 11 Bartholomeus Spranger (1546 - 1611) (připsáno) PUTTO

Vyvolávací cena
30 000 CZK | 1 154 EUR
FORTUNA

Lot 12 Hendrik Goltzius (1558 - 1617) (připsáno) FORTUNA

Vyvolávací cena
25 000 CZK | 962 EUR