Lot 47
Beneš Knüpfer (1844 - 1910) HRA S DELFÍNY

76 x 134 cm (v x š)

Vyvolávací cena
240 000 CZK
   |   9 600 EUR
Dosažená cena
430 000 CZK
   |   17 200 EUR
cena bez aukční přirážky
Beneš Knüpfer zahájil svou uměleckou dráhu nejdříve na Akademii výtvarných umění v Praze, od roku 1870 pokračoval na Akademii v Mnichově u Karla von Pilotyho, u něhož studoval historickou malbu. O devět let později odjel na studijní cestu do Říma, odkud se již do vlasti natrvalo nevrátil. Je zvláštní, že to, co tvorbu Knüpfera v Itálii nejviditelněji ovlivnilo, nebylo klasické umění antické či renesanční umění, které sem přijížděly studovat zástupy mladých umělců cizinců. To, co se v Knüpferově tvorbě odráží nejvíce, je živel moře, který je v umělcově pojetí do značné míry romantizován zobrazováním figur najád, sirén, delfínů, tritonů a jiných bájných stvoření. Tato tématika, stejně jako rozměrný horizontální formát se pro malíře staly typickými. Oblíbenost jeho tvorby pak dokazuje skutečnost, že v roce 1892 zakoupil obraz zachycující souboj mořských tritonů dokonce i císař František Josef I. Paradoxem je, že v Čechách nebyla za umělcova života, na rozdíl od ciziny, jeho tvorba dostatečně oceňována. Mnohými byla nahlížena spíše jako určitý nepochopený exotismus. Téma moře zůstalo spojeno s Knüpferovým životem, ale i smrtí. V listopadu roku 1910 se rozhodl pro dobrovolný odchod z tohoto světa skokem z parníku do moře. V aukci nabízené dílo je typickou ukázkou autorovy tvorby. Téměř identický motiv, jen zrcadlově obrácen, je publikován v posmrtně vydané monograafii - Karel B. Mádl: Beneš Knüpfer, jeho pětapadesát obrazů, obr. 46. Olej na plátně, signováno vpravo dole B. Knüpfer.