Lot 82
František Hudeček (1909 - 1990) JITRO TVARŮ

48,5 x 63,5 cm (v x š)

Vyvolávací cena
350 000 CZK
   |   14 000 EUR
Dosažená cena
950 000 CZK
   |   38 000 EUR
cena bez aukční přirážky
František Hudeček sice nedokončil svá studia na pražské Uměleckoprůmyslové škole u profesora Kysely, setkal se zde ale s lidmi - Gross, Toyen, Štýrský, E.F. Burian, Rykr, Kolář, Janoušek a samozřejmě Chalupecký - kteří jej výrazně ovlivnili. Jeho tvorba zaznamenává mnoho podob od ovlivnění surrealismem, poetickým symbolismem, kubismem i konstruktistickými tendencemi, až k op-artu. Představované dílo, z něhož je silně patrné trauma z války, ale i zároveň naděje, náleží do období, kdy byl autor aktivním členem Skupiny 42. Dílo pochází ze sbírky sochaře Vladimíra Preclíka. Olej na plátně. Signováno a datováno vlevo dole Fr. Hudeček, zezadu na plátně Fr. Hudeček "Jitro tvarů" 1945.