Lot 23
Giovanni Battista Piranesi (1720 - 1778) KONVOLUT OSMI ŘÍMSKÝCH VEDUT

40,5 x 62 cm (v x š)

Vyvolávací cena
120 000 CZK
   |   4 800 EUR
Dosažená cena
150 000 CZK
   |   6 000 EUR
cena bez aukční přirážky
Giovanni Battista Piranesi byl významným grafikem, architektem a interiérovým dekoratérem. Pocházel z Benátek, záhy ale odešel do Říma, kde již od roku 1740 působil jako kreslíř benátského vyslance na papežském dvoře. I zde však pokračoval ve školení v perspektivě a grafických technikách, mimo jiné prošel i dílnou Giuseppe Vasariho. Později se v Římě usadil natrvalo a získal si zde věhlas jako grafik a vydavatel. V roce 1743 vydal první soubor grafických listů Prima Parte di Architetture e Prospettive. Díky přízni, které se mu dostalo ze strany papeže Klimenta XIII. a výjimečným zakázkám se proslavil také jako architekt a interiérový dekoratér. Konvolut osmi grafických listů, zachycujících pohledy na římskou antickou i moderní architekturu, pochází z cyklu Veduti di Roma, který byl několikrát dopracován a rozšířen o nové listy. Vydáván byl v letech 1748 až 1774. Veduty si získaly velkou popularitu nejen v samotné Itálii, ale i v zaalpských zemích a často se stávaly hodnotným suvenýrem z cest. Piranesiho grafické dílo je mimořádné hlubokou znalostí perspektivy, často zobrazuje složité perspektivní zkratky a neobvyklé architektonické pohledy. A nevynechává ani hru se světlem, raná díla ovlivněná benátským malířstvím (Tiepolo, Canaletto) bývají označována za "světlá". Všechny nabízené exempláře jsou uvedeny ve dvoudílném soupisu díla: Luigi Ficacci: Giovanni Battista Piranesi - The Complete Etchings, Taschen, 2011; II. díl, str. 702 - 709, kat. č. 911, 912, 915, 917, 918, 921, 922 a 926. Každý list je ve spodní části opatřen nápisovou lištou s podrobným popisem zobrazovaného místa a architektury. Lept na papíře, signováno. Uveden maximální rozměr ve výřezu.