Lot 44
Václav Radimský (1867 - 1946) ZIMNÍ KRAJINA V BROLLES

46 x 55 cm (v x š)

Vyvolávací cena
700 000 CZK
   |   28 000 EUR
Dosažená cena
900 000 CZK
   |   36 000 EUR
cena bez aukční přirážky
Nabízený obraz náleží do umělcova raného období, kdy se poprvé dostává do osobního styku s umělci z okruhu barbizonské školy. Typický je výběr zobrazovaného motivu - melancholická nálada ještě zimní krajiny s lehce pochmurným světlem, pojata realisticky a detailně. V soukromé sbírce se dochoval obraz Studie zimy v Brollesu, který je signován a datován rokem 1891. Studie je publikována v: Naděžda Blažíčková-Horová: Václav Radimský 1867-1946, Praha, Arbor vitae, 2011, str. 210, č. kat. 17. Styl malby i zmiňovaná studie dovoluje bez pochybností klást předkládanou Zimní krajinu právě do tohoto roku. Podle odborného posudku PhDr. Blažíčkové-Horové nese obraz "všechny atributy české malířské tradice, jakou razil A. Chittussi, který se seznámil s tvorbou malířů barbizonské školy o generaci dříve a snažil se vystihnout světelnou atmosféru konkrétní chvíle v přírodě. Právě na tuto Chittussiho snahu navázal Radimský, postupně ji ale rozvedl". Olej na plátně, signováno vpravo dole Radimský Brolles.