předchozí<br />dílo předchozí
dílo
další
dílo
další<br />dílo
KOUPÁNÍ

Václav Špála KOUPÁNÍ

Vyvolávací cena
5 500 000 CZK
   |   220 000 EUR
Lot 105 105
Rozměry
50,5 x 65,5 cm (v x š)
Popis
Olej, lepenka | 1915 | Signováno a datováno vpravo dole „V. Špála 15“

Jak uvádí v odborném posudku PhDr. Rea Michalová, Ph.D.: obraz „Koupání“ je originálním, naprosto exkluzivním, vrcholně kubistickým dílem Václava Špály, jednoho z nejvýraznějších představitelů české umělecké avantgardy, člena Skupiny výtvarných umělců, skupiny Tvrdošíjní a Spolku výtvarných umělců Mánes, autora, jehož tvorba patří ke klasickým a prověřeným hodnotám naší malby a bez něhož žádná sbírka českého moderního umění není kompletní. Posuzovaný obraz představuje sběratelsky výjimečnou práci z autorova nejcennějšího období, kdy jeho tvorba korespondovala s aktuálním stavem evropské malby. Lze jmenovat řadu osobností světového umění, u nichž nalézáme shody v pojetí určitých témat. Uveďme například již zmíněný fauvismus, orfismus Roberta Delaunaye či Jacques Villona, expresivní barevnost skupiny Die Brücke a na ni navazujícího seskupení Der Blaue Reiter… Špálovo svébytné řešení koncepce obrazu ho staví na stejnou úroveň se jmenovanými autory a je možná o to zajímavější, že náš autor vynikal intuitivním, virtuózním malířským projevem, jaký ovládal opravdu málokdo. Posuzovaný obraz ztvárňuje jedno ze Špálových klíčových předválečných a krátce poválečných témat: koupání. Vazby tohoto motivu sahají až k Renoirově okouzlené výpovědi o reflexech světla na růžové pleti, Cézannově stavebnosti, barevné a tvarové harmonizaci pláten Derainových, ale také k dobové české poezii (např. S. K. Neumann, J. Hora), v níž se metaforizují analogické představy a pocity. V případě obrazu „Koupání“ můžeme hovořit o Špálově jedinečné práci s kubizující formou a akcentovanou barvou jako ústředními výrazovými prvky. Kubistická tvarová zkratka tu uvádí v krystalický pohyb hmotu ženského těla i krajinných prvků, vody a skal, dynamizuje obraz do pohybu barevných ploch.

Redukce koloritu na tři základní barvy – červenou, modrou a bílou a jejich odstíny vytváří strhující orfický akord

- živelný základ Špálova idylického nazírání světa. V rázných a „plných“ dotycích štětce, v organickém sepětí figury a krajiny tu je do důsledků uplatněn princip tvarové a barevné rytmizace, jenž autora proslaví a jenž má výrazně zpěvný charakter. Vystaveno: Národní umělec Václav Špála: Posmrtná výstava, SVU Mánes, Praha, září

- listopad 1947, č. k. 51a. Václav Špála: Soupis díla, Praha 2002, obr. 27, 28. Reprodukováno: Václav Špála, Mezi avantgardou a živobytím, Národní galerie v Praze, 2005, obr. 145.

Máte o dílo zájem? Registrujte se.

Registrace