Lot 03
A Monogramista HOSTINA BOHŮ

1614
Olej, plátno
105 x 173 cm (v x š)
Vlevo uprostřed "A 1614"

Vyvolávací cena
320 000 CZK
   |   13 333 EUR

Obraz s námětem Hostiny bohů je proveden na velkém formátu a působí jako dekorativní panneau. V nizozemské malbě počátku 17. století je námět velmi oblíbený, malovaný velmi virtuózně na malých formátech (např. Jan Brueghel st., Hendrick van Balen). Někdy bývá námět prostředkem pro zpodobnění umělcova patrona a jeho dvora; v tomto případě se autor pravděpodobně inspiroval několika různými předlohami, z nichž sestavil rozměrnou kompozici, která na ně vzdáleně navazuje. Námět bývá nazývaný též „Svatba Pélea a Thetidy“, Péleus, legendární hrdina starověkého Řecka a Thetis, mořská nymfa, byli rodiči Achilea, jejichž svatební hostiny se zúčastnili olympští bohové. Mezi nimi můžeme na Hostině bohů například vidět Hermese, jenž má na hlavě svůj okřídlený klobouk a v ruce nese zákusek a dále Dionýsa, Poseidona, Ganyméda nebo Hefaista a mnohé další.