Lot 02
ŠESTIRAMENNÝ MANÝRISTICKÝ LUSTR

Přelom 16. a 17. století
bronz
125,5 cm (v), Průměr 100 cm

Vyvolávací cena
650 000 CZK
   |   27 083 EUR

Výjimečný manýristický šestiramenný lustr pokračuje v uměleckořemeslné tradici nádherných gotických lustrů, které byly vyrobeny v jižním Nizozemí a jižním Německu v 15. století. Na vrcholu nese Madonu s dítětem a šest ramen s anděli držícími svíce. Srovnáván je rovněž s jedním z nejslavnějších příkladů z tohoto období ve švýcarském farním kostele v Stans. Pojetím figurální výzdoby však již náleží k pozdně renesančním příkladům v Německu. Krásné zaoblené prvky a dynamická drapérie pláště Panny Marie připomínají zlatnické řemeslo jihoněmecké ze 16. století. Andělská extravagantně modelovaná křídla jsou zde v kontrastu s více stylizovanými gotickými postavami. Dekorování ramen připomíná rovněž design zcela mimořádného lustru norimberského pozdně renesančního zlatníka Christopha Jamnitzera z roku 1610 (Metropolitní muzeum umění, New York, číslo inv. 2012.136.728). Provenience: Klášter v Dolním Rakousku; Sbírka Dr. Albert Figdor, Vídeň, do roku 1930 Georg Kronenbitter, až do roku 1968 Kunsthandlung Julius Böhler, 1968 Prof. Dr. Joachim Wetsger, Berlín Sotheby‘s London, 10. prosince 2004 soukromá sbírka, Oslo, Norsko Publikováno v katalogu Sbírka Dr. Albert Figdor (1843–1927), Vídeň, Erster Band,1930.