Lot 12
Jan Amos Komenský (1592 - 1670) MANUÁLNÍK

1658
Kožená lakovaná vazba
22 x 15,5 x 5 cm (v x š x h)

Vyvolávací cena
18 000 CZK
   |   750 EUR
Dosažená cena
70 000 CZK
   |   2 917 EUR
cena bez aukční přirážky

Manuálník. Manualnjk Aneb Gádro cele Bibli Swate. Summu wsseho co Bůh Lidem I. k Wěřenj wyjewil. II. k Czinenj poručil. III. k Očekáwánj zaslibil. Plně a gasně obsahugjcý. Amsterdam, Gabriel a Roy, 1658. Sazba drobnými typy, iniciály, záhlaví, linky. Dílo je praktickým výtahem ze šestidílné Bible Kralické s cílem názorně obeznámit čtenáře s biblickými událostmi, text byl hotov již r. 1623, bylo však tištěno v Holandsku o mnoho let později, ale ještě za autorova života. Protože původní redakci textu shořelou v Lešně neznáme, lze toto vydání považovat za první dochované. Kapesní formát byl určený ke snadnějšímu rozšiřování a pašování. Dekorativní kožená lakovaná vazba s bohatou slepotiskovou florální výzdobou na obou deskách i hřbetě, s iniciálami J.B. a datovaná 1786, s červenou ořízkou. Vzácné rané bohemikum. Knihopis 4238.