Lot 114
Max Švabinský (1873 - 1962) ČERVNOVÉ POLEDNE

1941
Dřevoryt, papír
Ve výřezu 615 x 465 mm (v x š)
Sign. vlevo dole v tisku: M. Švab. 1941, vpravo dole tužkou: M. Švabinský, vlevo dole tužkou: 8/ 10

Vyvolávací cena
15 000 CZK
   |   588 EUR
Dosažená cena
26 000 CZK
   |   1 020 EUR
cena bez aukční přirážky

Přední český malíř a grafik, studoval u M. Pirnera na AVU v Praze, kde později působil jako profesor a vedl grafickou speciálku. Jeho dílo se odvíjí od symbolismu a impresionismu, který poznamenává také jeho smyslový vztah k přírodě a ženské postavě. Byl dokonalý kreslíř a rytec neobyčejné technické zručnosti s velkým smyslem pro detail. Během své umělecké kariéry v letech 1897–1961 prošla jeho grafika mnoha tvůrčími obdobími. Proslul také jako tvůrce portrétní galerie „českého slavína“, zahrnující klasiky české literatury, výtvarné umělce, vědce, ale i politiky. Zpodobnil však i osobnosti světové. Další oblastí jeho zájmu byla krajinářská kresba a grafika navazující na pozdní impresionismus osobitého luministního ladění.