Lot 01
Pieter Coecke Van Aelst (1502 - 1550) (následovník) SVATÁ RODINA S ANDĚLEM

2. čtvrtina 16. století
Olej, dřevěná deska
95 x 42 cm (v x š)
Značeno dole uprostřed kovovým štítkem na rámu s nápisem: COLLECTION PRINCE/ ESTER HAZY/ BUDAPEST. Vzadu štítek s nápisem: PRINCE ESZTERHAZY/ BUDAPEST a opatřeno pečetí

Vyvolávací cena
450 000 CZK
   |   17 647 EUR
Dosažená cena
500 000 CZK
   |   19 608 EUR
cena bez aukční přirážky

Unikátní desková malba Svaté rodiny je dílo mimořádné kvality, které zaujme od promyšlené kompoziční osnovy, harmonicky vyvážené barevnosti, po rukopisně skvěle zachycené povrchy materiálů. Rovněž líbezně a produchovněle jsou zachyceny jednotlivé figurální typy. Postava Panny Marie, jako nejbližší prostřednice k Bohu, je zde zosobněním mateřství, pokory a oddanosti, sedí u stolu, oděna je v rudý plášť a na  klíně má nahého Ježíška, který k ní upíná ruce. Pozadí je členěno na dvě poloviny, v pravé části s oknem, jímž se k dvojici naklání Josef, a které skýtá průhled do krajiny.  Pieter Coecke van Aelst byl vynikající vlámský malíř, sochař, architekt, návrhář dřevorytů, zlatnických prací, vitráží a tapisérií. Pracoval v Antverpách a Bruselu a byl jmenován dvorním malířem Karla V. Byl rovněž polyglot a překládal antické i moderní italské pojednání o architektuře do vlámské (holandské), francouzské a německé řeči. Jeho knihy hrály klíčovou roli v šíření renesance a přispěly k přechodu z pozdněgotického slohu v severní Evropě. Z Itálie se vrátil do Antverp, kde zdědil velmi produktivní dílnu svého otce. Originál obrazu Svatá rodina s andělem (pravoúhlá deska na výšku, 95 x 72 cm) se nachází v soukromé sbírce. Také tato práce jeho následovníka má vysokou malířskou kvalitu. Námět obrazu byl velmi oblíbený, často opakovaný v různých menších obměnách, např. různé pozadí, architektury nebo krajiny, či odlišně pojaté Mariino roucho (jak dokládá dokumentace v Rijksbureau voor kunsthistorische Documentatie v Haagu). Obraz výstižně charakterizuje styl Pietera Coecka, v pozadí má bohatou krajinu s alejí stromů, cestou a domy. Hodnotu obrazu ještě zvyšuje významná provenience - původ ze sbírky Esterhazy. Konzultováno s PhDr. Hanou Seifertovou. Restaurováno.