Lot 105
Václav Špála (1885 - 1946) KOUPÁNÍ

1915
Olej, lepenka
50,5 x 65,5 cm (v x š)
Signováno a datováno vpravo dole „V. Špála 15“

Vyvolávací cena
5 500 000 CZK
   |   220 000 EUR
Dosažená cena
8 500 000 CZK
   |   340 000 EUR
cena bez aukční přirážky

Jak uvádí v odborném posudku PhDr. Rea Michalová, Ph.D.: obraz „Koupání“ je originálním, naprosto exkluzivním, vrcholně kubistickým dílem Václava Špály, jednoho z nejvýraznějších představitelů české umělecké avantgardy, člena Skupiny výtvarných umělců, skupiny Tvrdošíjní a Spolku výtvarných umělců Mánes, autora, jehož tvorba patří ke klasickým a prověřeným hodnotám naší malby a bez něhož žádná sbírka českého moderního umění není kompletní. Posuzovaný obraz představuje sběratelsky výjimečnou práci z autorova nejcennějšího období, kdy jeho tvorba korespondovala s aktuálním stavem evropské malby. Lze jmenovat řadu osobností světového umění, u nichž nalézáme shody v pojetí určitých témat. Uveďme například již zmíněný fauvismus, orfismus Roberta Delaunaye či Jacques Villona, expresivní barevnost skupiny Die Brücke a na ni navazujícího seskupení Der Blaue Reiter… Špálovo svébytné řešení koncepce obrazu ho staví na stejnou úroveň se jmenovanými autory a je možná o to zajímavější, že náš autor vynikal intuitivním, virtuózním malířským projevem, jaký ovládal opravdu málokdo. Posuzovaný obraz ztvárňuje jedno ze Špálových klíčových předválečných a krátce poválečných témat: koupání. Vazby tohoto motivu sahají až k Renoirově okouzlené výpovědi o reflexech světla na růžové pleti, Cézannově stavebnosti, barevné a tvarové harmonizaci pláten Derainových, ale také k dobové české poezii (např. S. K. Neumann, J. Hora), v níž se metaforizují analogické představy a pocity. V případě obrazu „Koupání“ můžeme hovořit o Špálově jedinečné práci s kubizující formou a akcentovanou barvou jako ústředními výrazovými prvky. Kubistická tvarová zkratka tu uvádí v krystalický pohyb hmotu ženského těla i krajinných prvků, vody a skal, dynamizuje obraz do pohybu barevných ploch.

Redukce koloritu na tři základní barvy – červenou, modrou a bílou a jejich odstíny vytváří strhující orfický akord

- živelný základ Špálova idylického nazírání světa. V rázných a „plných“ dotycích štětce, v organickém sepětí figury a krajiny tu je do důsledků uplatněn princip tvarové a barevné rytmizace, jenž autora proslaví a jenž má výrazně zpěvný charakter. Vystaveno: Národní umělec Václav Špála: Posmrtná výstava, SVU Mánes, Praha, září

- listopad 1947, č. k. 51a. Václav Špála: Soupis díla, Praha 2002, obr. 27, 28. Reprodukováno: Václav Špála, Mezi avantgardou a živobytím, Národní galerie v Praze, 2005, obr. 145.

Další položky aukce

ROSEUM MEMORIALE DIVINORUM ELOQUIORUM

Lot 1 Petrus von Rosenheim ROSEUM MEMORIALE DIVINORUM ELOQUIORUM

Vyvolávací cena
48 000 CZK | 1 920 EUR
Dosažená cena
1 000 CZK | 40 EUR
Pjsne duchownj Ewangelistské z Pjsem Swatých...

Lot 2 Pjsne duchownj Ewangelistské z Pjsem Swatých...

Vyvolávací cena
90 000 CZK | 3 600 EUR
The British Herbal : An History of Plants and Trees, Natives in Britain, Cultivated for Use, or Raised for Beauty.

Lot 3 John Hill (1714 - 1775) The British Herbal : An History of Plants and Trees,…

Vyvolávací cena
24 000 CZK | 960 EUR
Dosažená cena
24 000 CZK | 960 EUR
Le Cabinet des plus beaux Portraits De plusieurs Princes et Princesses, Hommes Illustres, Fameux Peintres et autres

Lot 4 Anthonis van Dyck (1599 - 1641) Le Cabinet des plus beaux Portraits De plusieurs…

Vyvolávací cena
160 000 CZK | 6 400 EUR
Dosažená cena
240 000 CZK | 9 600 EUR
Voyage pittoresque a Napels et en Sicile

Lot 5 Jean Claude Richard de Saint Non (1727 - 1791) Voyage pittoresque a Napels et en Sicile

Vyvolávací cena
140 000 CZK | 5 600 EUR
Dosažená cena
140 000 CZK | 5 600 EUR
Vivarium Naturae or the Naturalist's Miscellany. Vol. I.-III

Lot 6 George Shaw (1751 - 1813) Vivarium Naturae or the Naturalist's Miscellany. Vol.…

Vyvolávací cena
35 000 CZK | 1 400 EUR
Dosažená cena
38 000 CZK | 1 520 EUR
DAS MENSCHENGESCHLECHT UND THIERWELT

Lot 7 Thomas Driendl (1849 - 1916) DAS MENSCHENGESCHLECHT UND THIERWELT

Vyvolávací cena
28 000 CZK | 1 120 EUR
Dosažená cena
28 000 CZK | 1 120 EUR
KRISTUS NA KŘÍŽI SE TŘEMI ANDĚLY

Lot 8 Albrecht Dürer (1471 - 1528) KRISTUS NA KŘÍŽI SE TŘEMI ANDĚLY

Vyvolávací cena
8 000 CZK | 320 EUR
Dosažená cena
27 000 CZK | 1 080 EUR
TŘI LISTY Z CYKLU DVANÁCTI VYOBRAZENÍ VELKÉ PAŠIJE

Lot 9 Albrecht Dürer (1471 - 1528) TŘI LISTY Z CYKLU DVANÁCTI VYOBRAZENÍ VELKÉ PAŠIJE

Vyvolávací cena
28 000 CZK | 1 120 EUR
Dosažená cena
31 000 CZK | 1 240 EUR
SKUPINA SEDMI KONÍ

Lot 10 Hans Baldung Grien (1484 - 1545) SKUPINA SEDMI KONÍ

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 480 EUR
Dosažená cena
27 000 CZK | 1 080 EUR
SPÍCÍ ČELEDÍN A ČARODĚJNICE

Lot 11 Hans Baldung Grien (1484 - 1545) SPÍCÍ ČELEDÍN A ČARODĚJNICE

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 480 EUR
Dosažená cena
23 000 CZK | 920 EUR
PSÝCHÉ A ERÓS (KUPIDO) S DCEROU HÉDONÉ

Lot 12 GIORGIO GHISI (1520 - 1582) PSÝCHÉ A ERÓS (KUPIDO) S DCEROU HÉDONÉ

Vyvolávací cena
4 000 CZK | 160 EUR
Dosažená cena
8 000 CZK | 320 EUR
ZLATÝ VĚK

Lot 13 Johan Theodore De Bry (1528 - 1598) ZLATÝ VĚK

Vyvolávací cena
4 000 CZK | 160 EUR
Dosažená cena
6 500 CZK | 260 EUR
DVA POHLEDY NA LONDÝN - PŘED POŽÁREM A PO POŽÁRU

Lot 14 Václav Hollar (1607 - 1677) DVA POHLEDY NA LONDÝN - PŘED POŽÁREM A PO POŽÁRU

Vyvolávací cena
35 000 CZK | 1 400 EUR
Dosažená cena
120 000 CZK | 4 800 EUR
DVA GRAFICKÉ LISTY

Lot 15 Václav Hollar (1607 - 1677) DVA GRAFICKÉ LISTY

Vyvolávací cena
18 000 CZK | 720 EUR
Dosažená cena
18 000 CZK | 720 EUR
KONVOLUT ČTYŘ GRAFIK

Lot 16 Václav Hollar (1607 - 1677) KONVOLUT ČTYŘ GRAFIK

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 480 EUR
Chester

Lot 17 Václav Hollar (1607 - 1677) Chester

Vyvolávací cena
4 000 CZK | 160 EUR
VÝHLED NA KARLŮV MOST

Lot 18 Carl Christian Schramm VÝHLED NA KARLŮV MOST

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 480 EUR
Dosažená cena
36 000 CZK | 1 440 EUR
DVĚ MAPY

Lot 19 JAN KRYŠTOF MÜLLER (1673 - 1721) DVĚ MAPY

Vyvolávací cena
9 000 CZK | 360 EUR
Dosažená cena
9 000 CZK | 360 EUR
General-Karte des Oesterreichischen Kaiserstaates von dem Kaiserlich-Königlichen Militär-Geographischen Institut

Lot 20 General-Karte des Oesterreichischen Kaiserstaates von…

Vyvolávací cena
25 000 CZK | 1 000 EUR
STOJÍCÍ POSTAVA FILOZOFA

Lot 21 Giacopo Palma Il Giovane (1549 - 1628) STOJÍCÍ POSTAVA FILOZOFA

Vyvolávací cena
9 000 CZK | 360 EUR
Dosažená cena
9 000 CZK | 360 EUR
STUDIE ALEGORIE

Lot 22 Hans von Aachen (1552 - 1615) (připsáno) STUDIE ALEGORIE

Vyvolávací cena
15 000 CZK | 600 EUR
Dosažená cena
41 000 CZK | 1 640 EUR
KLANĚNÍ TŘÍ KRÁLŮ

Lot 23 Carlo Caliari, zvaný Carletto (1570 - 1596) KLANĚNÍ TŘÍ KRÁLŮ

Vyvolávací cena
9 000 CZK | 360 EUR
Dosažená cena
26 000 CZK | 1 040 EUR
STUDIE HLAVY

Lot 24 Neznámý Autor STUDIE HLAVY

Vyvolávací cena
12 000 CZK | 480 EUR
Dosažená cena
18 000 CZK | 720 EUR