Lot 01
SOCHA SVATÉHO ŠEBESTIÁNA

Kolem 1490
polychromované dřevo
108 cm (v)

Vyvolávací cena
150 000 CZK
   |   6 250 EUR
Dosažená cena
230 000 CZK
   |   9 583 EUR
cena bez aukční přirážky

Vzácná pozdně gotická socha svatého Šebestiána s původní polychromií a inkarnátem pochází z oblasti horního Rýna. Svatý Šebestián byl raně křesťanský mučedník, který byl pro svou víru v křesťanství odsouzen k smrti římským císařem Diokleciánem. Protože byl Šebestián postřelen několika šípy, ale přežil, byl později vzýván – mimo svou roli patrona vojáků – jako ochránce proti moru. Na nabízené soše je Šebestián zobrazen v téměř taneční póze. Jeho klidný výraz, s nímž čelí bolesti a utrpení, poskytuje útěchu a naději. Šípy, kterými bylo Šebestiánovo tělo poseto, již na soše chybí.