Lot 156
Jiří Trnka (1912 - 1969) BALETNÍ SCÉNA

1945
Kombinovaná technika, karton
67 x 95 cm (v x š)
Vlevo dole "Trnka 45"

Vyvolávací cena
350 000 CZK
   |   14 583 EUR
Dosažená cena
800 000 CZK
   |   33 333 EUR
cena bez aukční přirážky

Z posudku PhDr. Rey Michalové Ph.D.: "Posuzované dílo „Baletní představení“ je autentickým, špičkovým, sběratelsky velmi vzácným, bytostně lyrickým a autorsky i generačně maximálně typickým dílem Jiřího Trnky, umělce přímo renesančního charakteru „uomo universale", který pozoruhodně zasáhl do oblasti malby, kresby, grafiky, ilustrace, loutkářství, plastiky a animovaného filmu. Umělcovo jméno se stalo internacionálním pojmem se značkou „made-in“, a to tak všeobecně, že svou vahou převyšovalo i zvuk těch nejpopulárnějších sportovců nebo později též zpěváků. Legendární francouzský básník, malíř a filmař Jean Cocteau o autorovi pronesl: „Trnka – to je království dětství a poezie." V díle Baletní představení se zrcadlí autorova geniální malířská lehkost, vzdušnost impresivně cítěných štětcových tahů, barevně zcelovaných neobyčejně noblesní zemitou paletou. Ke slovu zde přichází jak autorovo typické malířské „gusto" (jak sám říkával), tak neobyčejné osobní zaujetí, reflektující se nejen v oné malířské něze, ale také ve výběru motivu. Výtvarnou generaci, k níž Trnka patřil, přitahoval námět divadla doslova magicky."