Lot 134
František Kupka (1871 - 1957) KOMPOZICE

1931
kresba štětcem a tuší, akvarel, nažloutlý papír
253 x 190 mm (v x š)
sign. vpravo dole: Kupka

Vyvolávací cena
120 000 CZK
   |   5 000 EUR
Dosažená cena
290 000 CZK
   |   12 083 EUR
cena bez aukční přirážky

Předkládaná akvarelová kresba patří do skupiny Kupkových abstrakcí geometrického, struktivního charakteru. Jde o kompozici linií a ploch v důsledně pravoúhlém uspořádání s využitím jemného koloritu v kontrastu s černými tušovými prvky. Geometrické tvarosloví Kupka zkoumal a uplatňoval zhruba od 2. poloviny 20. let a zejména ve 30. letech 20. století. Podle autorova vlastnoručního věnování psaného tužkou na zadní straně byl list určen “ Milému panu Jaškovi 6/X. 31”. Vznik díla lze proto datovat nejpozději tímto rokem. Verso rovněž osvědčení od autorovy manželky: “Je certifie, que cette aquarelle est entièrement de la main de Frank Kupka, mon mari. Eugénie Kupka.” (Potvrzuji že tento akvarel je vlastnoručním dílem Fratiška Kupky, mého manžela. Eugénie Kupka)