Lot 02
Antoon Claeissens - circle (1536 - 1613) DAVIDŮV NÁVRAT A TRIUMF S HLAVOU GOLIÁŠE

Přelom 16. a 17. století
Olej, dřevěná deska
72,5 x 103 cm (v x š)

Vyvolávací cena
320 000 CZK
   |   12 549 EUR
Dosažená cena
320 000 CZK
   |   12 549 EUR
cena bez aukční přirážky

Král David, jehož postava je námětem mnoha legend, se z pastýře a po té bojovníka stal státníkem a sjednotitelem Izraele. Byl mnohostrannou osobností a také hudebníkem a autorem Knihy žalmů - v křesťanském umění je významný také jako předobraz Krista (podle Matouše je jeho přímým předkem). Nejčastějšími náměty jsou scény buď z boje s Goliášem, či Davidův triumfální návrat, kde nese Goliášovu hlavu v ruce. Při boji s obrem odmítl pancíř a vzal si jen pět oblázků, trefou do čela prakem pak skolil Goliáše a po té mu mečem usekl hlavu. Na obraze kráčí v červeném plášti s pastýřskou mošnou a mečem přes rameno, v druhé ruce pak nese svoji trofej, Goliášovu hlavu. Je obklopen tančícími izraelskými ženami, jež mu vyšli vstříc, hrály na tamburíny a lyry, chválily ho a prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíce, ale David své desetitisíce." (1 Samuel 18: 6-7). Slavná epizoda chápaná v křesťanství jako  předobraz Kristova vjezdu do Jeruzaléma, je dokonale mistrovsky ztvárněna umělcem vycházejícím ze stylu Antoona Claeissense (c.1536–1613), pocházejícího z malířského rodu v Bruggách. Konzultováno s PhDr. Hanou Seifertovou. Restaurováno.