Lot 111
Karel Souček (1915 - 1982) V PASÁŽI

1947
Olej, karton
23,5 x 28,2 cm (v x š)
Sign. vlevo dole: K. Souček 41

Vyvolávací cena
28 000 CZK
   |   1 098 EUR
Dosažená cena
37 000 CZK
   |   1 451 EUR
cena bez aukční přirážky

Karel Souček je jednou z nejosobitějších postav umělecké generace, která nastoupila ve 40. letech. Po těžkých začátcích na Kladně se připojil ke Skupině 42 s jejím programem zaměřeným na moderní svět a poezii města. Jakožto obyvatel dělnického Kladna pocházející ze skromných poměrů byl přímo uchvácen velkoměstským životem, jak jej symbolizovaly výkladní skříně obchodů, pasáže, průchody, jídelny, bufety či automaty, kavárny a kadeřnictví. Po válce nabývaly dříve drobné obrazy stále většího formátu. Často dostávaly formu triptychů či polyptychů, a ty zase tvořily souvislé série, z nichž nejpočetnější je věnována tématu pasáží. Po roce 1948 jeho tvorba nekonvenovala socialistickému realismu a Souček se ocitl v ústraní. Spolu s kolegou ze Skupiny 42 Janem Kotíkem však byl jedním z těch, kteří přispěli k úspěchu čsl. pavilonu na výstavě EXPO 58 v Bruselu, kde získal zlatou medaili. To mu přineslo oficiální uznání, stal se profesorem na akademii a na konci 60. let dokonce krátce i jejím rektorem.