Lot 21
Lazar Widemann (1697 - 1769) HERKULES ZÁPASÍCÍ S HYDROU

70,5 cm (v)

Vyvolávací cena
150 000 CZK
   |   6 000 EUR
Dosažená cena
370 000 CZK
   |   14 800 EUR
cena bez aukční přirážky
Lazar Widemann je jedním z nejlepších sochařů vrcholného baroka, působících v Čechách. Valná většina jeho prací vznikla v západních a středních Čechách na objednávku hrabat z Vrtby. Na jejich náklady se dokonce mladý Widemann školil na Accademia del Disegno ve Florencii, kde se učil pracovat v mramoru a alabastru. Vedle monumentální plastiky pro výzdobu kostelů a fasád paláců, se sochař věnoval drobné žánrové tvorbě. Známé jsou mramorové plastiky zobrazující témata antických bájí, na nichž začal pracovat po svém návratu z Itálie. Představované dílo vykazuje nápadnou podobnost právě s drobnými mramorovými a alabastrovými pracemi, nejbližší je ale soše Saturna, odvlékajícího své děti, ze sbírky County Museum of Art v Los Angeles. Předlohou Widemannovi zcela jistě byla kresba Jana Mullera z doby kolem 1602- Herkules zabíjející Hydru, která vznikla podle sochy Adriana de Vriese z roku 1597. Herkules je zachycen v prudkém pohybu jak zápasí s mrštnou hydrou. Kompozice vykazuje silnou dynamiku a expresivitu a posouvá tak dílo do autorova vrcholného období kolem roku 1750. Zlacené a patinované dřevo.