Lot 21
Lazar Widemann (1697 - 1769) HERKULES ZÁPASÍCÍ S HYDROU

70,5 cm (v)

Vyvolávací cena
150 000 CZK
   |   5 556 EUR
Dosažená cena
370 000 CZK
   |   13 704 EUR
cena bez aukční přirážky
Lazar Widemann je jedním z nejlepších sochařů vrcholného baroka, působících v Čechách. Valná většina jeho prací vznikla v západních a středních Čechách na objednávku hrabat z Vrtby. Na jejich náklady se dokonce mladý Widemann školil na Accademia del Disegno ve Florencii, kde se učil pracovat v mramoru a alabastru. Vedle monumentální plastiky pro výzdobu kostelů a fasád paláců, se sochař věnoval drobné žánrové tvorbě. Známé jsou mramorové plastiky zobrazující témata antických bájí, na nichž začal pracovat po svém návratu z Itálie. Představované dílo vykazuje nápadnou podobnost právě s drobnými mramorovými a alabastrovými pracemi, nejbližší je ale soše Saturna, odvlékajícího své děti, ze sbírky County Museum of Art v Los Angeles. Předlohou Widemannovi zcela jistě byla kresba Jana Mullera z doby kolem 1602- Herkules zabíjející Hydru, která vznikla podle sochy Adriana de Vriese z roku 1597. Herkules je zachycen v prudkém pohybu jak zápasí s mrštnou hydrou. Kompozice vykazuje silnou dynamiku a expresivitu a posouvá tak dílo do autorova vrcholného období kolem roku 1750. Zlacené a patinované dřevo.

Další položky aukce

POZDNĚ GOTICKÁ MADONA

Lot 1 POZDNĚ GOTICKÁ MADONA

Vyvolávací cena
380 000 CZK | 14 074 EUR
Dosažená cena
1 000 000 CZK | 37 037 EUR
PÁROVÉ POZDNĚ GOTICKÉ ALIANČNÍ ZNAKY

Lot 2 PÁROVÉ POZDNĚ GOTICKÉ ALIANČNÍ ZNAKY

Vyvolávací cena
250 000 CZK | 9 259 EUR
Dosažená cena
310 000 CZK | 11 481 EUR
LANDSKNECHTSKÝ DVOURUČNÍ MEČ

Lot 3 LANDSKNECHTSKÝ DVOURUČNÍ MEČ

Vyvolávací cena
280 000 CZK | 10 370 EUR
RENESANČNÍ TURNAJOVÁ ZBROJ

Lot 4 RENESANČNÍ TURNAJOVÁ ZBROJ

Vyvolávací cena
850 000 CZK | 31 481 EUR
 ATALANTA FUGIENS (PRCHAJÍCÍ ATALANTA)

Lot 5 Michael Maier (1568 - 1622) ATALANTA FUGIENS (PRCHAJÍCÍ ATALANTA)

Vyvolávací cena
75 000 CZK | 2 778 EUR
Dosažená cena
130 000 CZK | 4 815 EUR
SVATÁ RODINA SE SV. ANNOU A DVĚMA ANDĚLY

Lot 6 Hans von Aachen (1552 - 1615) SVATÁ RODINA SE SV. ANNOU A DVĚMA ANDĚLY

Vyvolávací cena
180 000 CZK | 6 667 EUR
JUDITA S HLAVOU HOLOFERNA

Lot 7 Johannes Spilberg (1619 - 1690) JUDITA S HLAVOU HOLOFERNA

Vyvolávací cena
7 000 000 CZK | 259 259 EUR
Dosažená cena
9 400 000 CZK | 348 148 EUR
ALEGORIE POMÍJIVOSTI

Lot 8 Neznámý Italský Mistr ALEGORIE POMÍJIVOSTI

Vyvolávací cena
120 000 CZK | 4 444 EUR
Dosažená cena
150 000 CZK | 5 556 EUR
MANÝRISTICKÁ TRUHLA

Lot 9 MANÝRISTICKÁ TRUHLA

Vyvolávací cena
120 000 CZK | 4 444 EUR
Dosažená cena
150 000 CZK | 5 556 EUR
RENESANČNÍ MOSAZNÁ TRUHLIČKA

Lot 10 RENESANČNÍ MOSAZNÁ TRUHLIČKA

Vyvolávací cena
80 000 CZK | 2 963 EUR
Dosažená cena
110 000 CZK | 4 074 EUR
HABÁNSKÝ DŽBÁNEK

Lot 11 HABÁNSKÝ DŽBÁNEK

Vyvolávací cena
60 000 CZK | 2 222 EUR
Dosažená cena
140 000 CZK | 5 185 EUR
HABÁNSKÝ DŽBÁNEK S CÍNOVOU MONTÁŽÍ

Lot 12 HABÁNSKÝ DŽBÁNEK S CÍNOVOU MONTÁŽÍ

Vyvolávací cena
60 000 CZK | 2 222 EUR
Dosažená cena
150 000 CZK | 5 556 EUR
HABÁNSKÝ DŽBÁNEK S CÍNOVÝM VÍKEM

Lot 13 HABÁNSKÝ DŽBÁNEK S CÍNOVÝM VÍKEM

Vyvolávací cena
90 000 CZK | 3 333 EUR
Dosažená cena
210 000 CZK | 7 778 EUR
HABÁNSKÝ TALÍŘ

Lot 14 HABÁNSKÝ TALÍŘ

Vyvolávací cena
70 000 CZK | 2 593 EUR
Dosažená cena
150 000 CZK | 5 556 EUR
HABÁNSKÝ TALÍŘ

Lot 15 HABÁNSKÝ TALÍŘ

Vyvolávací cena
50 000 CZK | 1 852 EUR
Dosažená cena
110 000 CZK | 4 074 EUR
STOLNÍ HVĚZDNÝ GLOBUS

Lot 16 STOLNÍ HVĚZDNÝ GLOBUS

Vyvolávací cena
110 000 CZK | 4 074 EUR
Dosažená cena
110 000 CZK | 4 074 EUR
ITALSKÉ BAROKNÍ ZRCADLO

ITALSKÉ BAROKNÍ ZRCADLO

160 000 CZK | 5 926 EUR
STOLNÍ HORIZONTÁLNÍ ŠESTIBOKÉ HODINY SEBASTIAN DRESLER

Lot 18 STOLNÍ HORIZONTÁLNÍ ŠESTIBOKÉ HODINY SEBASTIAN DRESLER

Vyvolávací cena
200 000 CZK | 7 407 EUR
Dosažená cena
200 000 CZK | 7 407 EUR
RUSKÝ LOVECKÝ TESÁK

Lot 19 RUSKÝ LOVECKÝ TESÁK

Vyvolávací cena
70 000 CZK | 2 593 EUR
LOVECKÝ TESÁK

Lot 20 LOVECKÝ TESÁK

Vyvolávací cena
70 000 CZK | 2 593 EUR
HERKULES ZÁPASÍCÍ S HYDROU

Lot 21 Lazar Widemann (1697 - 1769) HERKULES ZÁPASÍCÍ S HYDROU

Vyvolávací cena
150 000 CZK | 5 556 EUR
Dosažená cena
370 000 CZK | 13 704 EUR
KONVOLUT AKTŮ

Lot 22 Monogramista fb KONVOLUT AKTŮ

Vyvolávací cena
100 000 CZK | 3 704 EUR
Dosažená cena
150 000 CZK | 5 556 EUR
KONVOLUT OSMI ŘÍMSKÝCH VEDUT

Lot 23 Giovanni Battista Piranesi (1720 - 1778) KONVOLUT OSMI ŘÍMSKÝCH VEDUT

Vyvolávací cena
120 000 CZK | 4 444 EUR
Dosažená cena
150 000 CZK | 5 556 EUR
PÁROVÉ BRONZOVÉ PLASTIKY KONÍ

Lot 24 PÁROVÉ BRONZOVÉ PLASTIKY KONÍ

Vyvolávací cena
180 000 CZK | 6 667 EUR
Dosažená cena
370 000 CZK | 13 704 EUR