Lot 73
Václav Špála (1885 - 1946) BEROUNKA A KOPCE

1925
Olej, plátno
54 x 73 cm (v x š)
Signováno: Sign. vlevo dole: V Špála 25; vzadu číslo 116.C.

Vyvolávací cena
2 200 000 CZK
   |   86 275 EUR
Dosažená cena
3 000 000 CZK
   |   117 647 EUR
cena bez aukční přirážky

„Berounka a kopce je originální, nadmíru typickou, melodicky cítěnou krajinomalbou Václava Špály“, jak v uvádí v odborném posudku PhDr. Rea Michalová, Ph.D. „Svým fauvistickým založením se již v počátcích odlišoval od kolegů ze skupiny Osma, jejichž tvorba byla orientována více expresionisticky. V hledání úderného a okamžitě účinného výrazu neváhal Špála uplatňovat principy post-kubistické tvarové deformace a redukovat barevnost na dva, tři kontrastní tóny, aniž by popřel svůj základní vztah k přírodní skutečnosti. V letech 1923–1926 procházel tzv. zeleným obdobím. Do let 1927–1930 se datuje jeho modré období, malba v odstínech ultramarínu a pruské modři, i když tato barva zůstala heraldickým znamením jeho tvorby až do konce života. Malířův hymnus na přírodu se příkladným způsobem promítl do monumentálně cítěných krajinomaleb. Jednou z nich je posuzovaný obraz Berounka a kopce, okouzlující ukázka Špálova slavného „zeleného období“, kdy v jeho tvorbě, ve shodě s dobovými proudy dvacátých let, vrcholila tendence obnovující kontakt s realitou viděného světa. Nejpříznačnější a výrazově nejkoherentnější soubor této vitalistické orientace představují právě obrazy z okolí Srbska na Berounce, kde autor maloval v letech 1925–1926. Plátna vznikala tváří v tvář v přírodě, přímo v plenéru. Berounka a kopce je neobyčejně ryzí a velkorysou malbou, v níž se Špálovi bravurně podařilo vystihnout charakter majestátních skal, klidné plynutí řeky a bujnost vegetace kolem jejího meandru pod blankytnou letní oblohou. V obraze nadmíru krásně zaznívá Špálova osobitá tvůrčí výpověď, jež spočívá v nezaměnitelné syntéze „vysokého“ projevu avantgardy a „skromného“, ale o to vroucnějšího světa domova.