Lot 19
Adolf Joseph Weidlich (1816 - 1885) CESTOU DO BETLÉMA

1865
Olej, plátno
49 x 58 cm (v x š)
Signováno vpravo dole: A. Weinlich / 1865

Vyvolávací cena
40 000 CZK
   |   1 569 EUR
Dosažená cena
90 000 CZK
   |   3 529 EUR
cena bez aukční přirážky

Mimořádná ukázka pozdně nazarénské malby od Adolfa Josepha Weidlicha představuje adventní téma putování Marie a Josefa do Betléma před narozením Ježíše. Nese většinu stylových znaků, které Nazaréni čerpali v prvotním křesťanském umění. Například kompozici s důrazem na postavy v popředí, i jejich zobrazení v typicky strnulé stylizaci, charakteristický Josefův účes s plnovousem a polodlouhými vlasy i jeho archaické oblečení. Zobrazen je zde jako poutník v sandálech a s holí přes rameno. Za ruku vede Marii, která je v očekávání narození dítěte, a oděna rovněž v prostém plášti s bílou rouškou přes hlavu. Typická pestrá barevnost vycházející z Raffaela je na obraze také dobře patrná v modrých a červených pláštích postav. Mistrovsky namalovaný obraz, vystavený roku 1885 na výstavě Krasoumné jednoty patřil tehdy k nejdražším položkám katalogu.