Lot 20
Václav Brožík (1851 - 1901) PODOBIZNA DÁMY V HISTORICKÉM ODĚVU

Po 1880
Olej, plátno
32,3 x 27 cm (v x š)
Sign. vlevo dole: BROŽÍK.

Vyvolávací cena
85 000 CZK
   |   3 333 EUR
Dosažená cena
85 000 CZK
   |   3 333 EUR
cena bez aukční přirážky

Podobizna dámy v historizujícím oděvu je nesporné, krásné a typické dílo Václava Brožíka. Jak uvádí v odborném posudku PhDr. Naděžda Blažíčková-Horová: „Na přelomu léta a podzimu 1879 Brožík navštívil Nizozemí, aby poznal vlámskou a holandskou malbu 16. až 18. století. Nejvíce ho zaujaly mondénní podobizny a technicky virtuózní salonní drobno malebné žánrové výjevy z konce 17. století, které popisovaly chvíle pohody holandského patriciátu uprostřed honosných intimně zabydlených salonů. Jejich vliv se zřetelně projevil v Brožíkových obrazech, zejména v první polovině osmdesátých let. Tehdy vytvářel celé série portrétů v historizujících krojích a velmi si kompozičně podobných, umně naaranžovaných skladeb, obsahově nenáročných konverzačních výjevů z rodinného života. Předložený obraz patří do souboru těchto portrétů a kompozic, které jsou vynikajícími ukázkami Brožíkových společenských námětů namalovaných v duchu nizozemské jemno malby. Je brilantní malbou vzniklou pod dojmem studijní cesty do Holandska.“