Lot 105
Josef Lada (1887 - 1957) NÁVES S KOSTELÍKEM

1944
Kresba tužkou, akvarel, kvaš, lepenka
363 x 503 mm (260 x 405 mm ve výřezu)
Signováno: Sign. vpravo nahoře: Jos. Lada/ 44.

Vyvolávací cena
360 000 CZK
   |   14 118 EUR
Dosažená cena
550 000 CZK
   |   21 569 EUR
cena bez aukční přirážky

Nově objevená kolorovaná kresba Náves s kostelíkem dle znaleckého posudku PhDr. Pavly Pečinkové, CSc.: „…spadá motivicky i provedením bezvýhradně do celku Ladova díla. Náleží do série jarních motivů, které jsou u Lady frekventované zvláště ve čtyřicátých letech. V této době se také Lada, uznávaný jako typický figuralista, častěji soustřeďuje na vesnické motivy bez figurální stafáže a hledá optimální výrazovou polohu mezi kresbou a malbou. Prosazuje se jako malíř českého venkova, ale nechce se vzdát své lineární stylizace a převádí krajinné motivy do jednoduchých znaků, z nichž skládá novou obrazovou realitu. Ladův originální malířský projev, v němž plně uplatnil své kreslířské zkušenosti, významně obohatil výrazový rejstřík dobové české krajinomalby. Výtvarné pojetí předložené práce charakterizované obzvláště jemnými konturami a výraznějším uplatněním malířského rukopisu, je příznačné pro periodu čtyřicátých let, kdy Ladovo malířské dílo dospívá do vrcholné fáze. Uspořádání kompozice, kresebná stylizace, způsob kolorování i typ signatury se shodují s doloženými originály z daného období. Práce je provedena na kvalitní značkové lepence, kterou Lada s oblibou používal.“Obraz pochází ze sbírky sochaře Břetislava Bendy.