Lot 133
Václav Špála (1885 - 1946) KYTICE NA SÁZAVĚ PŘED BOUŘÍ

1935
Olej, plátno
73 x 60 cm (v x š)
Vpravo dole "V Špála 35"

Vyvolávací cena
800 000 CZK
   |   33 333 EUR
Dosažená cena
1 100 000 CZK
   |   45 833 EUR
cena bez aukční přirážky

Z posudku PhDr. Rey Michalové Ph.D.: "Předložené dílo „Kytice na Sázavě před bouří“ je originálním, velmi kvalitním, oslnivě vitalistickým a motivicky maximálně typickým dílem Václava Špály, člena progresivně orientované Skupiny výtvarných umělců, skupiny Tvrdošíjní, člena a pozdějšího předsedy SVU Mánes, jednoho z nejvýraznějších představitelů české umělecké avantgardy. Václav Špála maloval posuzovaný obraz „Kytice na Sázavě před bouří“ ve šťastném a úspěšném období, v době, kdy mu bylo padesát let. Květiny, ztvárněné jako ústřední motiv na posuzovaném obraze, symbolizovaly Václavu Špálovi krásu, svěžest, jas a životní pohodu. Soustředění se na tento zdánlivě prostý námět vyplynulo zcela přirozeně z jeho intenzivního zájmu o přírodu. V jedné ze svých úvah se vyznal, jak ho znovu a znovu inspiruje letní krajina, vonné květy ve váze či zátiší s ovocem, jak citově prožívá barvu a spojuje ji se vzpomínkou a hudebností. Byla to mocná vlna vitalismu, na níž se celá jeho tvorba nesla a která také plně prostupuje obraz „Kytice na Sázavě před bouří“."